top of page
אקט3
לוגו
לוגו מפרשים

רשימת הסדנאות

מתקדמים
רמת ביניים
מתחילים
מתקדמים/ות - אני בעל/ת ידע משמעותי ונרחב באקט/פאפ, הגישה מהווה מרכיב משמעותי ומרכזי בעבודתי הטיפולית
רמת ביניים - אני בוגר/ת של קורס אחד לפחות, אני מכיר/ה את מודל הגמישות הפסיכולוגית ועושה שימוש מסוים באקט/פאפ בעבודתי הטיפולית
מתחילים/ות - אין לי כמעט היכרות או יש לי הכרות ראשונית בלבד עם אקט/פאפ, טרם ניסיתי לשלב אותה בעבודתי הטיפולית
bottom of page