top of page

17

סדנה מס

אקט מדבר את הטראומה דרך הגוף

ריקי מקלב

אקט מדבר את הטראומה דרך הגוף

הקשיבות לגוף ולתחושותיו פותחת עבור אדם המתמודד ערוץ עוקף מיינד ומאפשרת לפגוש את החוויות הטראומטיות שלרבות מהן אין יצוג או זכרון מילולי, דרך תהליכים גופניים.

התנועה הדיאלקטית של קבלת השלכות הטראומה לצד חיים "ששווה לחיותם" תלויה ביכולתו של האדם המתמודד לשהות בבטויי הדחק הטראומטי "כאן ועכשיו" בביטחון.

הקשיבות לגוף משמשת בנוסף גם כלי אבחנתי וסמן למסוגלותו של האדם המתמודד, להעמקת התהליך לעיבוד של החוויה הטראומטית עצמה.

הגישה האקטית מזמנת משאב משמעותי וחיוני בעבודה עם טראומה. "המגע עם הרגע" דרך ההתבוננות ושימת הלב לנשימה, מאפשרת להזמין ולהרחיב את הנוכחות בכאן ועכשיו ולחתור למגע וקבלה של הגוף כולו ותגובותיו הפיזיולוגיות כבטויים למצבי דחק טראומטי.

בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס

למי מיועדת הסדנא: 

ריקי מקלב - מטפלת ומנחת קבוצות - MA, בגישת ACT ובפסיכודרמה. בוגרת תכנית ההכשרה המקיפה של ACT במכון מפרשים. אני מביאה ערך מוסף בשל התמודדות אישית עם אובדן בעצמי- כאלמנה מזה כ-9 שנים. הליווי של מגוון ומספר רב של מתמודדים והבניה האישית העמיקו את הבנתי בתהליכי עיבוד אבל יחד ולצד חתירה לחיים מלאי משמעות והגשמה.

bottom of page