top of page

אודות

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

 

המכון מוקם בימים אלו בביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו. המכון מתפתח סביב שתי יחידות מרכזיות: מחקר והוראה, אשר פועלות בשיתוף והעשרה הדדית לקידום החזון של המכון המתמקד ב:

 

  • קידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה על ממדיה השונים

אינטגרציה בין תיאוריה, מחקר לפרקטיקה, אינטגרציה בין גישות טיפול, אינטגרציה בין צרכי המטופל, מטרות 

הטיפול, תכנית הטיפול, הקשר הטיפולי, התהליך הטיפולי, משתני המטופל וההקשר התרבותי חברתי, אינטגרציה בין טיפול בנפש וטיפול בגוף.

 

  • ביצוע מחקרי תהליך תוצאה על המיומנויות הטיפוליות והשפעתן על תוצאות הטיפול והשתפרות המטופל בשלבים שונים שלו ובהתאם למשתני המטופל.

  • קידום דרכי ההוראה של הפסיכותרפיה עם דגש על אינטגרציה של הפסיכותרפיה

יחידת ההוראה וההשתלמויות של מכון מפרשים מציעה תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה "עוגן" ומגוון לימודי תעודה/קורסים/ימי עיון והשתלמויות הפרוסים על גבי שמונה יחידות הכשרה.

  • קידום דרכי ההוראה של הפסיכותרפיה עם דגש על אינטגרציה של הפסיכותרפיה

יחידת ההוראה וההשתלמויות של מכון מפרשים מציעה תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה "עוגן" ומגוון לימודי תעודה/קורסים/ימי עיון והשתלמויות הפרוסים על גבי שמונה יחידות הכשרה.

חשיפה עצמית של המטפל

מיפוי מיומנויות טיפוליות והקשר בינן לבין תוצאות הטיפול

הקשר בין סנכרון מטפל-מטופל ותוצאות הטיפול

גורמים המשפיעים על הקשר בין השיפור הסימפטומטי לבין החוויה הסובייקטיבית של שיפור במצוקה

  • קידום דרכי ההוראה של הפסיכותרפיה עם דגש על אינטגרציה של הפסיכותרפיה :

יחידת ההוראה וההשתלמויות של מכון מפרשים מציעה תוכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה "עוגן" ומגוון לימודי תעודה/קורסים/ימי עיון והשתלמויות הפרוסים על גבי שמונה יחידות הכשרה.

"עוגן" תוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה

 

יחידות ההכשרה:

מבט אינטגרטיבי על פסיכותרפיה

טיפול פסיכודינאמי 

קשיבות ותודעה בפסיכותרפיה

גישת ה ACT (גל שלישי CBT)

פסיכותרפיה במצבי אובדן ואבל

טיפול מבוסס רגש

טיפול דיאלקטי התנהגותי - DBT

bottom of page