top of page

אודות המכון

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

המכון התפתח סביב שתי יחידות מרכזיות: מחקר והוראה, אשר פועלות בשיתוף והעשרה הדדית לקידום החזון של המכון המתמקד ב:

  1. קידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה על ממדיה השונים.

  2. ביצוע מחקרי תהליך תוצאה על המיומנויות הטיפוליות והשפעתן על תוצאות הטיפול והשתפרות המטופל בשלבים שונים שלו ובהתאם למשתני המטופל.​

  3. קידום דרכי ההוראה של הפסיכותרפיה עם דגש על אינטגרציה של הפסיכותרפיה. יחידת ההוראה וההשתלמויות של המכון מציעה תכנית תלת שנתי ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת אינטגרציה "עוגן" ומגוון לימודי תעודה/קורסים/ימי עיון והשתלמויות הפרוסים על גבי שמונה יחידות הכשרה.

bottom of page