top of page

מעגל הפגיעות כמצפן בטיפול זוגי מתוך עמדה אינטגרטיבית

מנחה

גב' שלומית גילוני ברק וגב' גלי שיין טל

מה בסדנה?

טיפול זוגי הינו מרחב, המתקיים מתוך רצון לשפר את המערכת הזוגית ולעבוד על קשיים שבני הזוג חווים בה. פעמים רבות נראה זוגות לכודים באינטראקציות תגובתיות כואבות חוזרות, ובמרחב הטיפולי נרצה לעזור להם להבין ולשנות רגעים תגובתיים. לשם כך, אנו נדרשים להבין את הדינמיקה הזוגית הייחודית וההשפעות ההדדיות, לצד הדינמיקות התוך אישיות של כל אחד מבני הזוג והשפעתן על המערכת הזוגית.

מעגל הפגיעות הינו מושג אותו טבעו מישל שינקמן ומונה פישביין (2004) כמושג-על, המשלב תהליכים אינטראקציוניים, קשריים, תוך נפשיים ורב-דוריים, השותפים לרוב בשימור בעיות אצל זוגות. המושג מתייחס לחוויה הסובייקטיבית התוך אישית, המושפעת מהנחות יסוד, ציפיות רגשות, חוויות עבר והשפעתם על הריקוד הזוגי.

בסדנא נכיר את המושג מעגל הפגיעות ואת מודל העבודה האינטגרטיבי, שפיתחה בעקבותיו מישל שינקמן, וניעזר בו, על מנת להבין כיצד נוכל לנוע בנוחות בתוך טיפול זוגי מעבודה תוך אישית לעבודה בינאישית. דרך העמקת ההיכרות עם המושג, נראה כיצד הוא מאפשר לנו, כמטפלים, חשיבה ותנועה אינטגרטיבית והמשכית בין התוך אישי לבינאישי בטיפול.


מטרת הסדנא:

למידה וחיזוק היכולת לאבחן דינמיקות זוגיות ושימוש במעגל הפגיעות כשער לתהליך טיפולי המאפשר התערבות יעילה ואינטגרטיבית, תוך התמקדות בחוויה פרטנית וההשפעה ההדדית שנוצרת בתוך המערכת הזוגית.


דרכי הלמידה:

למידה תיאורטית של המושג מעגל הפגיעות תוך התייחסות לדוגמא טיפולית ודיון על מקרים טיפוליים שיעלו מהמשתתפים.

אודות המנחה


גב' שלומית גילוני ברק - פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה. עוסקת בטיפול אישי, זוגי ומשפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. שותפה ביצירה ובהובלה של תוכנית 'קפסולה' לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית במכון 'מפרשים'. חברת סגל תכנית 'עוגן' לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במכון 'מפרשים. מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. בעבר מרצה במכון ברקאי. קליניקה פרטית בגבעתיים.

גב' גלי שיין טל - פסיכולוגית חינוכית מומחית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. מטפלת פרטנית, זוגית ומשפחתית מתוך עמדה אינטגרטיבית. מרצה בתכנית 'עוגן' לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במכון 'מפרשים'. יוצרת, מרכזת ומרצה בקורס "טרנסג'נדריות בחדר הטיפולים ומחוצה לו" במכון 'מפרשים'. יוצרת ומנהלת את תוכנית 'קפסולה' לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. מטפלת בקליניקה פרטית.

bottom of page