top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

השתלמות מפקחות ייעוץ חינוכי - הובלה ניהולית והובלה מקצועית בצל טראומה

נעמה גרינולד

4 ימי שלישי בין השעות 12:00-15:00, בתאריכים: 18.06.24, 25.06.24, 16.07.24, 23.07.24

4 ימי שלישי | החל מה-18.06.2024 | קורס מקוון

תיאור ההשתלמות:
הובלה כמפקחת ליועצות חינוכיות בעת חירום ובצל טראומה משותפת מזמנת חשיבה מחדש על
התמקמותה של המפקחת מול היועצות, מפקחות -קולגות וגורמים נוספים בממשקי במערכת חינוכית
ומחוצה לה.

ההשתלמות בסוגיות הבאות:
✓ מה בין הובלה ניהולית למקצועית
✓ משמעות הובלה מקצועית בעת חירום ובמצבי טראומה קולקטיבית
✓ ניהול מעגלי התערבות פנים ארגוניים )שפ"י( וחוץ ארגוניים
✓ מיומנויות הובלה: agilty, יצירת שיתופי פעולה ועוד
✓ תמהיל עיסוקי המפקחת בעת הזו – בין הרצוי למצוי
✓ המשמעות של תרגום עקרונות עבודה ליצירת מבני עבודה, מבני שיח ושגרות

bottom of page