top of page
תכנית הכנס נשות ואנשי המקצוע השונים במחוזותינו אשר התחברו לגישה הACT-ית ולמדע ההתנהגותי הק

סדנה מס׳ 6

Act for Chronic Pain

עדי דוידוביץ

בסדנה נלמד מהוא כאב כרוני, איך ניתן אנו המטפלים להשתחרר מהפחד ואיך נוכל לעזור למטופל לנוע לכיוון מה שחשוב להם בעזרת המודל של אקט.

מטופל הסובל מכאב כרוני במרבית מהמקרים עומד במקום ואיננו מתקדם לכיוון השחרור מכאב. פחד מכאב וההמצאות הקבועה ב"מלחמה" מול הכאב מונעים מהמטופלים להיות ברגע הזה. מצד אחד המטופלים נמצאים בלופים של חשיבה הכוללים פחד מתנועה "אם אעשה... אז יקרה", כעס על המסגרת הרפואית "זה הכל בגלל", הימצאות בעבר "פעם הייתי יכול", ייאוש מהעתיד "אני אף פעם לא אוכל". בשונה מחרדות או מחשבות חוזרניות אחרות לכאב יש בסיס "ביולוגי" והמטופל יכול להרגיש כי הוא עוזר לעצמו בהתנהגות זו ויקבע את עצמו בעמדה שתפריע לגמישות חשיבתית. ומהצד השני קיימת עמדת המטפל מול כאב, החשש שיש למטפל מלפגוע ולהחמיר את מצבו הרפואי של המטופל. מחשבות שיש למטפל על כאב, חוסר הידע, וחוסר הבנה. גם המטפל מרגיש תקוע במקום כי אין לו כלים להתמודד עם החשש שלו מהחמרת הכאב אצל המטופלים. כך יוצא כי גם המטפל וגם המטופל עלולים להיות חלק ממעגל המחשבות, ההידבקות הקוגנטיבית, והימנעות מחשש שמה משהו יקרה לרקמה.


בסדנה נלמד מהוא כאב כרוני, איך ניתן אנו המטפלים להשתחרר מהפחד ואיך נוכל לעזור למטופל לנוע לכיוון מה שחשוב להם בעזרת המודל של אקט.

בסדנה זו יוצגו דרכים להניע את המטופל ואת המטפל מעמדתם מול כאב. הדרך לשחרר את המטופל מכאב כרוני הוא לשחרר את המטפל מהפחד מהכאב שהוא חלק מהשיקום של המטופל.


למי מיועדת הסדנה:
בעלי/ות ידע בסיסי - למשל בוגרי/ות סדנה או קורס בסיס

עדי דוידוביץ - פיזיותרפיסטית בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב BPT ותואר שני מאוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה MsPT. ACT תרפיסטית. מטפלת ומרצה בתחום הכאב הכרוני כבר 14 שנה.

bottom of page