top of page

סלבה קוברדינסקי

בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ופסיכותרפיסט מוסמך. מרצה ומדריך בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים. מתמחה בתחום ההתמכרויות, כולל התמכרויות התנהגותיות ונוער בסיכון. מדריך ומכשיר צוותים במסגרות אשפוזיות ואמבולטוריות, וכן משמש כיועץ במחלקה למניעת שימוש בטבק, אלכוהול וסמים במשרד החינוך. בעל קליניקה פרטית ברמת גן, בה עובד עם מתבגרים ובוגרים על רצף הסיכון והתמכרות. במכון מלמד בקורס אינטגרטיבי לטיפול בהתמכרויות וכן מעביר קורס המוקדש לגישה המוטיבציונית.

קישורים:

bottom of page