top of page

ד"ר יעל פרי הרצוביץ'

פסיכולוגית קלינית. דוקטורנטית בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר -אילן, במסלול "פסיכואנליזה ופרשנות". מחקרה עוסק בביסוס תשתית פילוסופית בתחום האינטגרציה בפסיכותרפיה. מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת, היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת בר אילן. בוגרת התוכנית ללימודי CBT - היחידה להשתלמויות, אוניברסיטת בר אילן. עובדת בקליניקה פרטית, בה משלבת מתוך ראייה אינטגרטיבית, טפול דינמי ו CBT. בעברה, פסיכולוגית אחראית וראש יחידת CBT להפרעות חרדה במרפאת מבוגרים במרכז הרפואי ע"ש אברבנאל. במסגרת תכנית עוגן מדריכה במסלול מבוגרים, ומרצה בקורס 'השימוש במוקד הטיפול ובזמן בראי הטיפול קצר מועד'ובקורס 'פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית במבוגרים'.

קישורים:

bottom of page