top of page

מעבר לשדה הקרב:
על מסע ההחלמה של הפצועים ובני משפחותיהם מאז ה-7 באוקטובר

ד״ר עינת יהנה

על ההרצאה

הערב יוקדש לשיקום המורכב של פצועי קרב ואזרחים שנפגעו מאז ה-7 באוקטובר, תוך מתן דגש על האתגרים המרובים איתם מתמודדים הם ובני משפחותיהם. הערב יבקש להעמיק את ההבנה אודות הדינמיקה המורכבת של החלמה מפציעות טרור/קרב ולספק כלים ותובנות שיעזרו למטפלים לתמוך באלפי הפצועים ובמשפחותיהם בשלבים שונים מהאירוע. תחילה נעסוק בצירים השונים של חומרת הפציעה - קל, בינוני, קשה ואנוש, פציעה נראית ובלתי נראית, ובתיאור המאפיינים הייחודיים לפציעות השכיחות כמו פגיעות גפיים וקטיעות, פוסט טראומה, פגיעות בראש, כוויות ועוד, לצד המשותף. בהמשך נעסוק בהשפעות הפסיכולוגיות והרגשיות הנלוות לפציעות אלו לאורך זמן, כולל חוויית האובדן והאבל, וההשוואה למצבי מוות בהקשר להכרה חברתית. נדון כיצד הפצועים מתמודדים לא רק עם היבטים פיזיים של הריפוי אלא גם עם צלקות רגשיות עמוקות, כמו אובדן חברים ואשמת הניצולים, אבל על איבר, מראה או יכולות שאבדו, בצד החתירה לגיבוש זהות, מטרות ומשמעות במציאות החדשה שלהם. נבחן את משתני החוסן המנבאים הסתגלות מיטיבה, תוך התייחסות להשפעות על בני המשפחה המטפלים והמערכת המשפחתית בכללותה. 


יום העיון התקיים ללא עלות ביום ראשון 10.03.2024 בשעה 20:00

על המרצה

ד״ר עינת יהנה

נוירופסיכולוגית קלינית ופסיכולוגית שיקומית מומחית-מדריכה. חברת סגל ומרצה בכירה בבי"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל – אביב יפו, וראש המעבדה לחקר הסתגלות לאירועים משני חיים. מרצה ומדריכה במכון "מפרשים" לחקר והוראת הפסיכותרפיה. ניסיונה הקליני רב השנים כולל עבודה במגזר הציבורי והפרטי עם מבוגרים, ילדים ומשפחות במצבי טראומה (גופנית ונפשית) שכול, אובדן ושינוי. ניסיון זה כולל עבודה במרכז לשיקום לוינשטיין, במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק, שם התמחתה בשיטות לשיקום אינטגרטיבי, ועשור כפסיכולוגית בכירה ומדריכה קלינית במרכז הרפואי שיבא. בנוסף, עוסקת  בהכשרת אנשי טיפול, ייעוץ והשתלמויות לארגוני בריאות וחברות טכנולוגיה . על ההיבטים השונים של הסתגלות למשבר ואובדן. חברה בוועד המנהל של הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים CaregiversIsrael. מחקרה עוסק במשתנים הפסיכולוגים והאישיותיים המשפיעים על חווית אובדן והסתגלות בעקבות אירועים משני חיים. מטפלת בפסיכותרפיה אינטגרטיבית בקליניקה פרטית.

bottom of page