top of page

מפגש עם בארי פרבר ודייזי אורט

Understanding and Enhancing Positive Regard in Psychotherapy: Carl Rogers and Beyond
(co-authored with Jessica Y. Suzuki)

יום ראשון 30.04.23 בין השעות 19:30-21:15

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

Understanding and Enhancing Positive Regard in Psychotherapy: Carl Rogers and Beyond 
(co-authored with Jessica Y. Suzuki)

Dr. Barry A. Farber, Ph.D.  and  Daisy Ort (Author)

Book Launch

Understanding and Enhancing Positive Regard in Psychotherapy: Carl Rogers and Beyond

(co-authored with Jessica Y. Suzuki).

Published by American Psychological Association

Reading Here and Now – Conversations with authors

Conducted by Aner Govrin, Ph.D. & Sharon Ziv-Beiman, Ph.D.

Sunday, April 30, 2023,  1:30 pm New York Time, 7:30 pm Jerusalem


ביטויים של הערכה חיובית בלתי מותנית של המטפל-ת כלפי המטופל-ת בפסיכותרפיה הינה רכיב מרכזי בגישתו של קרל רוג'רס ובגישות נוספות. מחד, רכיב זה נתפס כבסיס לכל תהליך שינוי. מאידך, קיימות שאלות מורכבות סביב רכיב טיפולי זה – באיזו מידה עמדה זו אפשרית? איך להבחינה מחיזוק חיובי או הסכמה? איך מתמודדים עם חשיבותה של עמדה זו אל מול התפיסה של תהליכי העברה והעברה נגדית כמרכזיים בטיפול ומעבר לכך אל מול התפיסה ההתייחסותית המדגישה את החשיבות המפגש עם הסובייקטיביות של המטפל-ת (כולל דעותיה, מחשבותיה ורגשותיה) כחלק מחידוד החוויה העצמית מותך החוויה הדיאדית. מבט על המקצוע שלנו בהקשר התרבותי בו הוא מתקיים מעלה את השאלה – עד כמה מטפלים מזוהים כיום עם עמדה זו ואיך מקיימים אינטגרציה שלה עם הכרה בנוכחות הסובייקטיביות של המטפל-ת.

ספרם החדש של בארי פרבר, ג'סיקה סוזוקי ודייזי אורט על הערכה חיובית בלתי מותנית בפסיכותרפיה והעצמתה מרכז ידע תיאורטי, מחקרי וקליני שעשוי לסייע למטפלים לקדם את ההבנה התיאורטית והקלינית ולהעצים את יכולתם להשתמש בהתערבויות של הערכה חיובית לסוגיה ככלי טיפולי. 


בארי פרבר פגש את קארל רוג'רס רק פעם אחת כאשר ליווה אותו במך היומיים בהם היה רוג'רס במכללה למורים באוניברסיטת קולומביה וקיבל מדליית כבוד. אבל לפגישה קצרה זו היתה השפעה עצומה על האופן שבו הוא תפס את מה שעושה שינוי אמיתי בפסיכותרפיה. אף על פי שפרבר מעולם לא הפך לנאמן לשיטתו של רוג'רס הוא הרגיש באמצעות האינטראקציה הקצרה ביניהם את הדרך הייחודית של רוג'רס להקשבה פעילה, לאמפתיה ולנוכחות מחזיקה שגרמו לאלה שדיברו עם עם רוג'רס להרגיש משמעותיים. פרבר מצא כי הערכה חיובית היא הפחות נחקרת ומובנת מבין שלושת התנאים של רוג'ר (אמפתיה, הערכה חיובית / תואם וכנות).


פרבר, יחד עם שני דוקטורנטים מוכשרים לפסיכולוגיה קלינית, השותפים לכתיבת הספר, ג'סיקה סוזוקי ודייזי אורט, פתחו מעבדת הערכה חיובית באוניברסיטה . באמצעות תאורי מקרים, ראיונות עם מטפלים ומטופלים ופיתוח כלי הערכה חדשים למדידת הערכה חיובית הם חקרו את השפעת ההערכה החיובית על הטיפול. אחד הפרקים המרתקים ביותר בספרם דן בעבודתם של מטפלים בולטים מחוץ לקהילה של טיפול רוג'ריאני ששילבו  במערכות התיאורטיות שלהם מושגים דומים, אם כי לא זהים, להערכה חיובית. בין אלה ניתן למנות את מרשה לינהאן והמושג "אימות", היינץ קוהוט ו"שיקוף", ד.ו. ויניקוט ו"סביבה מחזיקה", רעיונותיהם של ג'ון בולבי ומרי איינסוורת' על "התקשרות בטוחה", ותפיסת "הנוכחות הטיפולית" של שרי גלר (ואחרים). מסקנתם היא שהבסיס לאימוץ קליני נרחב יותר של הערכה חיובית הוא נפוץ בפסיכותרפיה גם מחוץ לקהילה העוסקת בטיפול ממוקד באדם של קארל רוג'רס.


בשיחה זו ענר גוברין ושרון זיו-ביימן ישוחחו עם בארי פרבר ודייזי אורט על:

מה הם המרכיבים הספציפיים והפעילים של יחסי ציבור?

כיצד הערכה חיובית שונתה ופורשה מחדש על ידי תיאורטיקנים וקלינאים בתוך הקהילה הממוקדת באדם ומחוצה לה?

האם הערכה חיובית יכולה להיות "מזויפת"?

האם יש רמות אופטימליות של הערכה חיובית?

האם מטפל יכול להיות גם מטפל ממוקד-אדם וגם אקלקטי?


is a Professor of Psychology and Education at Teachers College, Columbia University (TC). He received his PhD from Yale University in 1978, joined the clinical psychology faculty at TC the following year, and served as Director of Clinical Training for 24 years. He has varied interests within the area of psychotherapy research, including the nature and consequences of therapists’ provision of positive regard, the extent to which patients, therapists, supervisors, and supervisees honestly disclose to each other, and the ways in which individuals construct and evoke mental representations of others, including former therapists and romantic partners. His books include the recently published Understanding and Enhancing Positive Regard in Psychotherapy: Carl Rogers and Beyond, as well as Secrets and Lies in Psychotherapy, Self-disclosure in Psychotherapy, The Psychotherapy of Carl Rogers, Crisis in American education: Stress and burnout in the American teacher, and Rock ‘n roll Wisdom. In addition to his research, writing, and teaching, he recently completed an 8-year term as editor of Journal of Clinical Psychology: In Session, and maintains a small private practice of psychotherapy.


בארי פרבר הוא פרופסור לפסיכולוגיה וחינוך במכללת מורים, אוניברסיטת קולומביה (TC). הוא קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת ייל בשנת 1978, הצטרף לפקולטה לפסיכולוגיה קלינית בשנה שלאחר מכן, ושימש כמנהל ההכשרה הקלינית במשך 24 שנים. יש לו תחומי עניין מגוונים בתחום המחקר בפסיכותרפיה, כולל יחסם של מטפלים להערכה חיובית, חשיפה עצמית כנה של מטפלים, מדריכים ומטופלים והדרכים שבהן אנשים משתמשים בייצוגים נפשיים של אחרים, כולל מטפלים לשעבר ושותפים רומנטיים. ספריו כוללים


Understanding and Enhancing Positive Regard in Psychotherapy: Carl Rogers and Beyond, Secrets and Lies in Psychotherapy, Self-disclosure in Psychotherapy, The Psychotherapy of Carl Rogers, Crisis in American education: Stress and burnout in the American teacher, and Rock ‘n roll Wisdom


בנוסף למחקר, לכתיבה ולהוראה שלו, פרבר סיים לאחרונה קדנציה של שמונה שנים כעורך כתב העת לפסיכולוגיה קלינית: In Session, ועובד עם מטופלים.


דייזי אורט היא דוקטורנטית שנה חמישית בתוכנית הדוקטורט בפסיכולוגיה קלינית במכללת מורים באוניברסיטת קולומביה. לפני שהחלה את לימודי הדוקטורט שלה, דייזי עבדה במערכות בריאות הנפש והמשפט של העיר ניו יורק, ערכה מחקר בעמותה לצדק פלילי, הובילה במשותף קבוצות תמיכה שבועיות בבתי כלא פדרליים, והנחתה הערכות פסיכולוגיות פורנזיות למטרות הגירה. דייזי וצוות המחקר שלה בוחנים גורמים הקשורים לתפיסות של מטפלים לגבי הערכה חיובית, כמו גם לחוויית המטופלים של טלתרפיה מאז תחילת מגיפת COVID-19.


ג'סיקה י. סוזוקי, PhD, היא מטפלת ממוקדת-מטופל שהוכשרה בגישה פסיכודינמית התיחסותית. ד"ר סוזוקי קיבלה את הדוקטורט שלה מהמכללה למורים של אוניברסיטת קולומביה. היא מאמינה שתוצאת הטיפול תלויה באיכות שיתוף הפעולה בין המטופל למטפל ובאסטרטגיות טיפוליות. היא משלבת אסטרטגיות CBT לשינוי התנהגותי ונשענת על מיינדפולנס וגישות חווייתיות לחיזוק חמלה עצמית, תובנה וריפוי.

bottom of page