top of page

שיחה עם מג האריס וויליאמס

Donald Meltzer – A Contemporary Introdiction

יום ראשון 27.03.22 בין השעות 19:30-20:30

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

Donald Meltzer – A Contemporary Introdiction

Donald Meltzer – A Contemporary Introduction


מג האריס וויליאמס  משוחחת עם פרופ' ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן על ספרה החדש


שיצא בסדרת Routledge Introductions to Contemporary Psychoanalysis


* המפגש יערך בשפה האנגלית.


בעבודה אינטליגנטית ומלאת תובנה זו, מג האריס ויליאמס מציגה מבוא ברור וקריא ליצירות של הפסיכואנליטיקאי הבריטי רב-ההשפעה דונלד מלצר. הספר עוסק ברעיונות המרכזיים של מלצר, כולל: מיניות, חלומות, פסיכוזה, סטייה, אסתטיקה, ועבודתו עם ילדים ומבוגרים כאחד. דגש מיוחד ניתן בספר על השקפותיו של מלצר על טבעה של הפסיכואנליזה עצמה, כשיטת חקירה המבוצעת על ידי שיתוף פעולה בין שני אנשים. 


ההבנה האינטואיטיבית של מלצר את החלומות מקושרת לעניין העצום שגילה בפילוסופיה ובלשנות. הספר מאפשר לקוראים להבין את הקלניקיקה של מלצר, הסמינרים שהעביר וההדרכות שנתן. הוא כולל גם סקירה מקיפה של עבודתו, המובאת בקפידה עם מי שעבד שנים רבות במחיצתו. האריס ויליאמס הופכת את התיאוריה העשירה והמורכבת של מלצר לנגישה ומספקת לה הקשרים עכשויים.


בשיחה זו ישוחחו מג האריס ויליאמס עם ענר גוברין ושרון זיו-בימן על ההיכרות בינה לבין מלצר ופסיכואנלטיקאים בריטים אחרים, על השפעתם של פרויד, ביון וקליין על מחשבתו של מלצר וכן על נושאים מרכזיים בכתיבתו של מלצר, כגון מיניות ויצירתיות, פרשנות, חלומות, קונפליקט אסתטי, הזדהות השלכתית, ומערכת דלוזיונלית.

מג האריס ויליאמס היא חוקרת ספרות ואנליזנטית לשעבר של מלצר. היא מלמדת קורס לתואר שני בטביסטוק בלונדון. 

היא מחברים של ספרים רבים ביניהם:


Dream Sequences in Shakespeare: A Psychoanalytic Perspective, The Aesthetic Development: The Poetic Spirit of Psychoanalysis: Essays on Bion, Meltzer, Keats, The Vale of Soulmaking: The Post-Kleinian Model of the Mind, Aesthetic Conflict and Its Clinical Relevance. She also edited three volumes of Selected Papers of Donald Meltzer: Philosophy and History of Psychoanalysis.


קופון לרכישת הספר בהנחה


bottom of page