top of page
Business Meeting

ACT כאן ועכשיו
כנס ACT הישראלי השני, 2022.

ליאור גלעד, ד״ר איילת גור, פרפ׳ יפתח יובל, ד"ר אלעד ליבנה, לימור עטר, ד"ר נפתלי הלברשטט, ליאור בירן, עמי ויזל וד"ר שרון זיו-ביימן.

הקהילה הישראלית של ACT, הסניף הישראלי של האיגוד למדע התנהגותי קונטקסטואלי (ACBS), ומכון מפרשים במכללה האקדמית ת"א-יפו גאים להציג:

ACT כאן ועכשיו

כנס ACT הישראלי השני, 2022.


ענפיו השונים של הטיפול האקט-י מאפשרים מגע והתפתחות בכל אחד מהתחומים הללו ועוד. לא לחינם בלב הגישה נמצאת הגמישות הפסיכולוגית הנובעת מתוך דיאלקטיקה. שכן דיאלקטיקה היא התפתחות מתוך קונפליקט, מתוך מתח שיש בין עמדות, רעיונות וכיווני חשיבה שונים.

בכנס השנתי, השני במספר, של קהילת ה-ACT הישראלית, אנו מבקשים לתת מענה עשיר ורחב לכיווני חשיבה שונים, תיאוריות ויישומים מגוונים, ותמורות והתפתחויות תיאורטיות. הכנס מכיל שלל סדנאות בנושאים שונים, ועבור רמות ידע והיכרות שונות של המשתתפים. הוא מיועד לחברי קהילה ותיקים וכן למתעניינים חדשים שזו להם היכרות ראשונה עם ACT, לאלו המבקשים להעמיק בתחום עבודתם וגם לאלו המבקשים להרחיב ולפגוש נושא חדש.


הסדנאות בכנס נוגעות ברקע התיאורטי של ACT באספקטים שונים (ביהביוריזם והשפעתו, השפה כהתנהגות, משושה הגמישות ועוד), מאפשרות היכרות עם גישות פסיכותרפויטיות שונות (טיפול ממוקד, טיפול מבוסס חמלה, הקשר הטיפולי, אינטגרציה בטיפול ועוד), ועם ממשקים שונים למנעד של גישות טיפוליות (טיפול זוגי, יוגה, חוסן נפשי, הקשרים תרבותיים ועוד), עוסקות במענה למגוון קשיים והתמודדויות (עבודה עם שליטה בכעסים, כאב כרוני, רגישות גבוהה, פוסט טראומה מורכבת, תפיסת הגוף, הפרעות אכילה, מצבי חולי ועוד) ומציעות מספר אפשרויות להתנסויות חוויתיות ויישומיות (תרגול חוויתי קבוצתי, היכרות ויישום של מטאפורות בטיפול, עמדת המטפל, תרגול מיומנויות בקבוצות קטנות ועוד).


נפתח את היום עם הרצאתה של ליאור גילעד, ממקימות ומובילות סניף קהילת ה-ACT הישראלי, בנושא "אל עצמי": פרספקטיבות שונות - 'עצמי' אחד(?). בהרצאתה תציג מעין מפת דרכים למושג העצמי בעולם ה-ACT. באמצע היום, לאחר ארוחת צהריים משותפת והפסקה להתרענן, ניפגש לפאנל המרכזי ''אקט כאן ועכשיו'', בו יוצגו חידושים קליניים ומחקריים של אקט בישראל על ידי חוקרים ומטפלים מובילים בתחומם. פאנל זה יאפשר הצצה לעשייה המגוונת והייחודית בתחום ה- ACT בארץ. בסיומו של היום, לאחר סיכום הסדנאות, ניפגש לפעילות חברתית וחוויתית שתאפשר חיבור אחרון לפני שנפרדים.


ועדת ההיגוי של הכנס: ד"ר אלעד ליבנה, לימור עטר, ליאור גילעד, ד"ר נפתלי הלברשטט, ליאור בירן, עמי ויזל וד"ר שרון זיו-ביימן.

bottom of page