top of page
Business Meeting

יצירה הדדית של נפשות בצל טראומה משותפת: הגות וטכניקה אצל תומס אוגדן

מרצים: ד"ר בעז שלגי, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר.

מנחה: נעמה גרינולד

מגעו של תומס אוגדן עם הפסיכואנליזה הינו מסעו לגילוייה מחדש כתאוריה וכפרקטיקה. אוגדן מזמין לחלום, לחוות, לחיות ולדבר- מחדש את חוויותינו העמוקות ביותר כבני אנוש תוך מגע של נפשות זו בזו בטיפול, בהדרכה ובאזורי מפגש אנושיים נוספים בימים של שגרה ומלחמה.


תומס אוגדן הינו אחד מהפסיכואנליטיקאים היצירתיים, המסקרנים, המחדשים והפוריים של ימינו. כתיבתו מזמנת מפגש מחודש עם ובין תאורטיקנים פסיכואנליטיים קודמים, תוך שהוא הופך ומהפך רעיונות יסוד בפסיכואנליזה ומלהטט בינם לבין פילוסופיה, ספרות, לעיתים אף פוליטיקה ותחומי דעת  נוספים. תחת עטו מושגים כמו, הלא מודע, הנפש האנושית, עונג, שליטה, חלימה, אסוציאציות חופשיות, הקונפליקט האדיפלי, הדרכה ועוד  מקבלים משמעויות ורבדים נוספים. לעיתים הוא הוגה, לעיתים מספר, לעיתים מדריך, ולעיתים מדמיין. תמיד הוא נע ו'רוקד' עם השפה, מגלה מחדש, ממציא וסולל דרכה נתיבים למחוזות נפשיים חדשים.


יום העיון מביא מספר נקודות מבט מרתקות בפני עצמן על הגותו ועל דרכו הקלינית של אוגדן. המרצים, כולם עוסקים מזה שנים בכתיבתו ובנקודות המפגש שלהם עימו במציאות ודרך הגותו.


תוכנית היום:

🔸8:30-9:00  התכנסות

🔸9:00-10:15 ד"ר שרון זיו-ביימן- פתיחה וברכות

נעמה גרינולד- הקדמה: 'להפוך את הביצוע להלחנה' ב co-reation

ד"ר בעז שלגי- לגלות מחדש את הפסיכואנליזה: דרכו של אוגדן ליצירת מודל פסיכואנליטי של תנועה נפשית.

🔸10:30-12:00

מיכל ארוך  תמיר- 'היות ללא תשוקה' בחדר הטיפולים – דברים שלמדתי מתומס אוגדן.

קובי אבשלום - 'שיר של קרח ואש': אמצעים וכשלים בפענוח תמונות יחסי-אובייקט מופנמים.

🔸12:00-12:30- הפסקה

🔸12:30-14:00

ד"ר שמשון ויגודר - 'להתעורר לחיים' – בין סימפטום למטאפורה

פאנל מרצים – הקשבה מחדש לאוגדן ולעצמינו בצל טראומה משותפת.


אודות המרצים והמנחה:

קובי אבשלום, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה, מורה ומדריך, יו"ר לשעבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.


מיכל ארוך תמיר, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב. מאמריה עוסקים בהיבטים פסיכואנליטיים של שלבים פרה-אדיפליים. מלווה ע"י תומס אוגדן בהדרכה ובכתיבה.


נעמה גרינולד, פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה בקליניקה פרטית בירושלים ובייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה הקלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית. מרכזת מדרשת 'אפיקים', מדריכה ומרצה ב'עוגן' בית הספר לפסיכותרפיה שבמכון מפרשים.


ד״ר שמשון ויגודר, פסיכולוג, חבר במכון ת״א לפסיכואנליזה בת זמננו. חיבר הקדמות למספר ספריו של ת. אוגדן (שתורגמו לעברית), וכן ערך במשותף עם פרופ' עמנואל ברמן את ספרו "על אי היכולת לחלום״. לימד על משנתו של אוגדן במסגרות שונות וביניהן בתוכנית ללימודי פסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן. הודרך בעבר באופן פרטני ע"י תומס אוגדן.


ד״ר בעז שלגי, פסיכולוג קליני, מורה ומדריך בתכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. עורך ראשי (משותף) של כתב העת ״שיחות״ - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.

bottom of page