top of page
Business Meeting

טיפול בהפרעות אישיות קשות בזמני משבר:
מבוא לתאוריה והפרקטיקה של טיפול ממוקד-העברה (TFP)

מרצה: פרופ' ברי ל. סטרן בהנחיית פרופ' יוגב קיויתי

טיפול בהפרעות אישיות קשות בזמני משבר:

מבוא לתאוריה והפרקטיקה של טיפול ממוקד-העברה (TFP)

מרצה: פרופ' ברי ל. סטרן

בהנחיית פרופ'יוגב קיויתי


יום העיון יתקיים באופן פרונטלי בשפה האנגלית


טיפול ממוקד-העברה (TFP - Transference Focused Psychotherapy) הינה גישה פסיכואנליטית לטיפול מובנה יחסית במטופלים עם הפרעות אישיות סוערות ובכללן הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות נרקיסיסטית. TFP הינה גישה אינטגרטיבית, מבית המדרש של פרופ' אוטו קרנברג, המשלבת רעיונות פסיכודינמיים (בעיקר מיחסי אובייקט), תאוריית התקשרות, מחקרים נוירו-קוגניטיביים, עקרונות מטיפולים מוגבלים בזמן וכן מבוססת ראיות. מטרות הטיפול הן, שינוי אישיותי הבא לידי ביטוי בשינוי בייצוגים הפנימיים (זהות, הערכה עצמית ועוד), ביחסים בין-אישיים מספקים ושינוי בתפקוד התעסוקתי.


ביום העיון יוצגו עקרונות יסוד של טיפול מבוסס-העברה (TFP)  ובמוקדו יוצג תיאור מקרה מפורט. יודגמו הרעיונות ושלבי הטיפול, החל מיצירת הקשר הראשונית עם המטפל, דרך שלב ההערכה ויצירת חוזה טיפולי, ועד מהלך הטיפול וטכניקות ההתערבות. בעקבות טראומת 7.10 ולאחריה, תהיה התייחסות לצורך ולאופן בו ניתן לשלב אלמנטים תמיכתיים במצבי משבר אקוטיים כגון מצבים של מלחמה וטראומה קולקטיביים.

השתתפות ביום העיון מצריכה הכרות מוקדמת (בסיסית) עם תאוריות יחסי-אובייקט.


קהל יעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית ו/או מערכתית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים וקרימינולוגים קליניים. ימי העיון מתאימים למטפלים במסגרות פרטיות וציבוריות.


על המרצה:

פרופ' ברי ל. סטרן – פסיכולוג קליני ופרופ' חבר קליני במחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה וממייסדי קבוצת TFP ניו יורק:

https://www.tfpny.com/member/barry-stern/

פרופ' סטרן הוא מדריך ומורה TFP מוסמך וממחברי מדריך הטיפול של TFP להפרעת אישיות נרקיסיסטית.

https://www.guilford.com/books/Treating-Pathological-Narcissism-with-Transference-Focused-Psychotherapy/Diamond-Yeomans-Stern-Kernberg/9781462546688


על המנחה:

פרופ' יוגב קיויתי – פסיכולוג קליני ומטפל TFP מוסמך. חבר סגל במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר-אילן. תחומי העניין הקליניים והמחקריים שלו מתמקדים בפסיכופתולוגיה ובטיפול בהפרעת אישיות גבולית באופן כללי ובמיוחד בשיבושים ביחסי האובייקט.

bottom of page