top of page
Business Meeting

התערבות בינאישית לאנשי מקצוע טיפולי (מבוסס על הפסיכותרפיה הבינאישית - IPT)

מרצה: פרופ' יעל לצר

הפסיכותרפיה הבינאישית (Interpersonal Psychotherapy) הינה התערבות מבוססת ראיות אשר החלה כטיפול אצל מבוגרים הסובלים מדיכאון אך פותחה ונחקרה גם באוכלוסיות רבות אחרות כגון אנשים אשר סובלים מחרדה, פוסט-טראומה, הפרעות אכילה וכיוב'. הגישה פותחה במקור על ידי Myrna Weissman  ו-Gerald Klerman  (1984) ובשנים האחרונות תופסת תאוצה רבה בעולם בכלל ובישראל בפרט.

 ההתערבות הבינאישית מבוסס על אינטגרציה של תאוריות ההתקשרות וגישת היחסים הבינאישיים של הארי סטאק סליבן. ההנחה העומדת בבסיס ההתערבות הנה כי הפרעות אכילה ויחסים בינאישיים נמצאים ביחסי גומלין וכי הטיפול יתמקד בשיפור שני ההיבטים ובלמידת הקשר בין השניים.

ההתערבות מחולקת לשלושה חלקים. שלב ראשון (ארבעה מפגשים) שמטרתו איסוף מידע אודות אופי, איכות ומאפיינים ייחודים בקשרים הבינאישיים של המטופל, והאופן בו מתרחש מעגל ההשפעה ההדדית בין הקשרים הבינאישיים והאכילה. בסוף שלב זה, יבחר תחום בעיה שיהווה מסגרת ומוקד הטיפול. שלב ביניים (חמישה מפגשים) כולל לימוד ותרגול של מיומנויות בינאישיות, רגשיות והתנהגותיות, אשר מטרתן לשפר את איכות היחסים הבינאישיים, האכילה ומצב הרוח, במסגרת תחום הבעיה. בשלב הסיום (שלושה מפגשים) מסוכמים ההישגים של ההתערבות, נערך דיון סביב מניעת הישנות וניתנות המלצות להמשך. מודל זה הנו בעל ערך גבוה ליצירת שינוי בהתנהגות האכילה באינטראקציה הטיפולית בין  הדיאטנית הקלינית לבין הפונים לטיפולה . 

 

תכנית היום:
 

08:00 התכנסות וכיבוד

08:30 מבוא להתערבות הבינאישית

10:00 הפסקת קפה

10:15 התערבות בינאישית והפרעות אכילה

11:45 הפסקת צהריים

12:15 תיאור עקרונות ההתערבות ושלבי הטיפול

14:00 סיום

 

אודות המרצה:
 

פרופ' יעל לצר, ילידת ירושלים, תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית קלינית באוניברסיטת חיפה ותואר שלישי במדעי הרפואה בביה"ס לרפואה, טכניון, חיפה.  בעלת תואר  בפסיכותרפיה, ובטיפול משפחתי וזוגי,  והתמחתה במשך שנתיים בטיפול בהפרעות אכילה במרכז הפסיכואנליטי מנינגר, בטופקה, קנזס, ארה"ב. הקימה וניהלה את המרכז להפרעות אכילה ברמב"ם במשך 25  שנה, וכן את הבית השיקומי למתמודדות עם הפרעות אכילה קשות "צידה לדרך". 

במישור האקדמי, פרופסור מלא בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ראש האקדמי של תוכנית מ"א במסלול לחרדים, אוניברסיטת חיפה.  בבה"ס לבריאות הציבור,  היא הקימה וניהלה בין השנים 2008-2013 את המגמה לתואר שני בתזונה והתנהגות.  ב-2017 מונתה לראש המרכז לחקר השיקום והתפתחות האדם, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. פרופ' לצר פרסמה יותר מ 100 מאמרים בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם, וכן 46 פרקים בספרים מדעיים. היא ערכה 5 ספרים אשר ארבעה מתוכם על הפרעות אכילה. את ההכשרה בתחום הפסיכותרפיה הבינאישית קיבלה אצל ד"ר סטיוארט, פרופ' מירנה וייסמן ופרופ' לנה ורדלי מאוניברסיטת קולומביה בארה"ב. התמחתה בפסיכותרפיה בינאישית בהפרעות אכילה על פי ההכשרה של פרופ' דניס וינפלי.

bottom of page