top of page
Business Meeting

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות: ערב קליני בנושא זוגיות, התענגות והתמכרות

רחלי זיגל ונעם ישראלי

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה,

בביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

שמחה להזמינכם לערב קליני:


זוגיות, התענגות והתמכרות

רחל זיגל ונעם ישראלי


המפגש יתקיים באופן מקוון

ביום חמישי, 18.11.21, בין השעות 19:30-21:00

תעריף הרשמה: 70 ₪


הערב יעסוק בהתענגות הזוגית והקשר שלה להתמכרויות.

התענגות היא חריגה מממד העונג. כלומר היא חיפוש וחוויה של עונג שהוא מתמשך שחורג מחוויה של עונג.

פרויד תיאר את ממד העונג כעקרון מארגן ומווסת של העצמי, לעומת לאקאן אשר ההתענגות היא ממד אשר מסכן את העצמי.

הסכנה לעצמי מההתענגות קשורה לחריגה של העצמי מעצמו ופגיעה באובייקט התשוקה.


בחדר הטיפול, זוגות מביאים את ההתענגות דרך חריגה מדפוסים מיניים וזוגיים קודמים - תרבותיים ואישיים - ושימוש גובר בחומרים פסיכו-אקטיביים. האם התענגות זו היא מקור של קשיים זוגיים מסוג חדש? האם היא דרך לייצג את הקושי בשמירה על התשוקה המינית והזוגית? שינוי של הזוגיות כפי שהכרנו? בכדי לחשוב על השאלות האלו, נפתח את הערב באפיון ההבדלים שבין עונג והתענגות. ננסה לבחון את הקשר בין ההתענגות ובין התמכרויות באמצעות הצגה של תיאורי מקרה דרך השאלות הבאות: האם התענגות והתמכרות קשורות זו לזו? אם כן, באיזה אופן? האם הן מקיימות קשר - יחד ולחוד - להיסטוריה של בני הזוג? ואם כן, באיזה אופן? האם הן קשורות לריגוש ולשעמום בחיי הזוגיות והתרבות של העולם העכשווי? דרך שאלות אלו, נציג דרכי עבודה עם המתח שבין התמכרות והתענגות זוגית בהתערבויות פרטניות וזוגיות.


נעם ישראלי - מטפל ומדריך זוגי משפחתי מוסמך באגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. בעבר היה חלק מצוות מרכז בריאות הנפש קהיליתי לונדון, אנגליה. מרצה מן המניין, תואר שני בפסיכולוגיה ופסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית, אוניברסיטת ריג׳ינט,לונדון. עם החזרה לישראל היה חבר צוות מכון שינוי ומנהל מרכז ההכשרה בטיפול משפחתי וזוגי במכון וחבר פרויקט ׳אהבה׳ לטיפול מערכתי לנשאי איידס. עובד בקליניקה פרטית ברמת אביב, תל-אביב, חבר בצוות ׳אבא׳ מרכז ייעוץ לאבות בתל אביב. מדריך צוותים במסגרות שונות.


גב' רחלי זיגל עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מדריכה ומרצה. המנהלת האקדמית של הקורס. מומחית בטיפול במתמכרים ובני משפחותיהם, ומצבי טראומה ומשבר, אובדן ושכול, והתמחות בטיפול בנפגעי טראומה מינית. בעלת קליניקה פרטית באיזור השרון. בעבר היתה חלק מצוות הטיפול בממתמכרים בקהילת "אילנות", וניהלה את ההוסטל לבוגרי הקהילה. וכן, ניהלה את היחידה לטיפול בהתמכרויות בקרית אונו. הובילה ביחידה את תחום הטיפול המשפחתי, הזוגי, והדיאדי במתמכרים ובני משפחותיהם. עוסקת גם בהנחיית קבוצות וסדנאות והכשרת צוותים טיפוליים.

bottom of page