top of page
Business Meeting

המערכת החיסונית במוח ומערך הקשרים שלה למשתנים פסיכולוגיים, טראומה, דחק וטיפול

מרצה: פרופ' מיכל שוורץ

מנחה: פרופ' רונית אביצור-חמיאל

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

בביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו

שמח להזמינכם

ליום למידה שיתקיים במכללה האקדמית תל אביב-יפו בנושא :

המערכת החיסונית במוח ומערך הקשרים שלה למשתנים פסיכולוגיים, טראומה, דחק וטיפול

מרצה: פרופ' מיכל שוורץ

מנחה: פרופ' רונית אביצור-חמיאל

10.03.2023 במכללה האקדמית תל אביב יפו

יום שישי בין השעות 9:00-13:00

אנשי מקצוע: 150 ₪ מתמחים וסטודנטים- 90 ₪


יום הלמידה יתמקד בתובנות החדשות של גוף-נפש כאשר מערכת החיסון משחקת תפקיד מרכזי בדיאלוג זה. מאז 1960 המוח נחשב לאיבר המבודד ממערכת החיסון, ולכן כל תגובה חיסונית בתוך המוח נחשבה לגורם סיכון שיש למגר. פרופסור שוורץ הייתה הראשונה שערערה על תפיסה זאת. היא הראתה במשך למעלה משני עשורים שתחזוקת המוח וריפויו תלויים במערכת החיסון. יתירה מזאת, מחקריה הובילו לתובנה גיל המוח מושפע יותר מגיל מערכת החיסון מאשר הגיל הכרונולוגי. לתוצאותיה של פרופ' שוורץ יש השלכות רחוקות טווח לגבי הבנת התמודדות עם עקה נפשית, מחלות מוח התפתחויות, ומחלות נוח ניווניות כולל אלצהיימר.


יום הלמידה יתמקד בסוגיות:

1.שינוי בהבנת יחסי הגומלין מערכת חיסון-מוח

2. הבנת המנגנונים

3. ההשלכות למצבים הפסיכולוגיים השונים


תכנית היום:

מנחת יום הלמידה: פרופ' רונית אביצור-חמיאל

9:00-9:30- התכנסות

9:30-11:00- מהפיכת השנים האחרונות בהבנת תפקיד מערכת החיסון בתחזוקת המוח וההשלכות למצבי עקה נפשית, טראומה נפשית, וסינדרומים נוירו-התפתחותיים. שינוי בהבנת יחסי הגומלין מערכת חיסון-מוח והבנת המנגנונים

11:00-11:30- הפסקה

11:30-13:00- ההשלכות למצבים הפסיכולוגיים השונים

פרופ' מיכל שוורץ- פרופסור לנוירואימנולוגיה במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן למדע, חלוצה בהבנת יחסי הגומלין בין המוח למערכת החיסון. קיבלה פרסים רבים בארץ ובעולם על תגליותיה פורצות הדרך בהבנת הקשר בין מערכת החיסון והמוח. תגליותיה הראו כי תפקוד המוח הבריא תלוי במערכת החיסון, וכי תאי מערכת החיסון נחוצים לריפוי המוח החולה. חינכה דור של מדענים שהולכים בעקבותיה בארץ ובעולם. בשנת 2015 הקימה חברת הזנק, ImmunoBrain Checkpoint - המפתחת את הקניין הרוחני שלה לטיפול באלצהיימר המבוסס על גיוס מערכת החיסון כדי לסייע למוח בהתמודדות עם המחלה.

פרופ' רונית אביצור-חמיאל- מרצה וחוקרת בתחום הביופסיכולוגיה, פסיכונוירואימונולוגיה ופסיכולוגיה של הבריאות. המכללה האקדמית של ת"א-יפו.

bottom of page