top of page
Business Meeting

"מורעלים": לוחמים מספרים על שימוש בקנביס

ד"ר דניאל פיינגולד וד"ר שירה סובול

התוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה בביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו 


שמחה להזמין לערב קליני בנושא:


"מורעלים": לוחמים מספרים על שימוש בקנביס


שכיחות השימוש בקנביס בישראל היא מן הגבוהות בעולם. בשנים האחרונות גובר הדיון הציבורי בנוגע למעמדו החוקי של הקנביס, זאת לאור עדויות הקיימות הן בנוגע לפוטנציאל התרפויטי של קנביס והן בנוגע לסכנות הקיימות בשימוש בחומר. מחקרים עדכניים מישראל הראו כי שכיחות השימוש בחומר בקרב יוצאי צבא, ובעיקר יוצאי יחידות קרביות, היא גבוהה במיוחד ועשויה להגיע לכדי 50%. אוכלוסיית הלוחמים המשוחררים נחשבת כפגיעה במיוחד, זאת בשל רמת החשיפה הגבוהה לאירועים טראומטיים במהלך השירות הצבאי והשפעתם ארוכת הטווח, שלעתים קרובות אינה מקבלת הכרה ומענה נאותים בחיים האזרחיים.

בערב העיון ננסה להבין באיזו מידה השימוש המוגבר בקנביס בקרב יוצאי יחידות קרביות בישראל מהווה טיפול עצמי בסימפטומים פוסט-טראומטיים ובחוויה של פגיעה מוסרית הקשורים לשירות הצבאי ובאיזו מידה הוא מהווה סימפטום של הימנעות רגשית המוביל לניתוק והתמכרות. מתוך סיפוריהם של לוחמים לשעבר, במחקר ובקליניקה, ננסה להתבונן על המתח המתקיים סביב שימוש בקנביס- בין סם לתרופה. בחלקו הראשון של הערב יסקור ד"ר דניאל פיינגולד עדויות מחקריות בנוגע לשימוש והתמכרות לקנביס בקרב יוצאי יחידות קרביות- היקף התופעה, הגורמים העומדים בבסיסה והשלכותיה האפשריות. בחלקו השני של הערב תציג ד"ר שירה סובול מחקר נרטיבי העוסק בסיפוריהם של לוחמים לשעבר הסובלים מהתמכרות לקנביס. בסוף הערב ייערך דיון בהשתתפות הקהל.


תכנית הערב:

20:00-20:05 - התכנסות ודבי פתיחה ד"ר שרון זיו ביימן וגב' רחלי זיגל 

20:05-20:50 - ד"ר דניאל פיינגולד – "בין תרופה למחלה": הפרדוקס של שימוש בקנביס אצל יוצאי יחידות קרביות.

20:50-21:35 –ד"ר שירה סובול- "מפנטזיה להתפכחות": שימוש בקנביס אצל לוחמים לשעבר, תיאור קליני ונרטיבי.

21:35-21:45 - דיון בהשתתפות הקהל.


אודות המרצים:

ד"ר דניאל פיינגולד – פסיכולוג שיקומי מומחה. חבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת אריאל והתכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות, מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. חבר ועד החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות, חוקר את גורמי הסיכון הפסיכוסוציאליים לתלות בקנביס.


ד"ר שירה סובול- חברת סגל ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן והתוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות, מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. לשעבר מנהלת מחלקת התמכרויות. מחברת הספרים "מנצחים את הפחד" ו"הורים לילדים ללא גבולות". מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בגבעת שמואל. מומחית בטיפול בחרדה ובהתמכרויות.


bottom of page