top of page

רחלי זיגל

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית - "הכל מתארגן במשפחה"

מועד פתיחת הקורס: 10.12.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

3 ימי שלישי בין השעות ,17:30-20:45 בתאריכים: ,10.12.24 ,17.12.24 .24.12.24

תיאור הקורס:

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר המשפחות המגיעות לטיפול בעקבות התמודדות עם בן משפחה הסובל מהתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים (סמים, אלכוהול) או התמכרות התנהגותית (מסכים, הימורים, קניות, מין). מידת ההשפעה על תפקוד הפרט עשויה להשתנות ממכור למכור. יחד עם זאת , עבור המשפחה ובתוך מערכות יחסים ההתמכרות הופכת כמעט תמיד לגורם מרכזי המשפיע על חיי המשפחה. זאת ועוד, התמכרויות מחוזקות על ידי דפוסים משפחתיים ומייצרות דפוסים משפחתיים קשים להתמודדות.


קורס זה מבקשת לבחון את הדפוסים המשפחתיים שנוטים להיווצר בעקבות התמודדות התמכרות בן/ת משפחה ולהציע התערבויות וכלים לאנשי טיפול בעבודה עם משפחות אלו.


בין הדפוסים אשר ילמדו:

  • "הדפוס האשם/מאשים" – בו ההורים והסביבה מאשימים או חווים אשמה לגבי ההתמכרות ובעקבותיה בושה.

  • "הדפוס המשמר" – בו להתמכרות קיים ממד תפקודי בתוך המערכת המשפחתית .

  • "הדפוס האדפטיבי" – בו המשפחה משמשת מקום של ריפוי וצמיחה של עבור המתמכר\ת .

בנוסף, נדון בדרכי התמודדות במצבים בהם בן/ת המשפחה המתמכר/ת אינם מעוניינים בטיפול.

במפגשים נדון באתגרים השונים , הקונפליקטים והצרכים הרגשיים -פסיכולוגיים של מתמכרים ושל בני משפחותיהם , תוך שילוב בין דיון תיאורטי, תיאורי מקרה קליניים, וכלים לעבודה טיפולית .


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1000 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 900 ש"ח

bottom of page