top of page

ד"ר יערה שמשוני

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה ו-OCD בילדים ומתבגרים "מודל SPACE "

מועד פתיחת הקורס: 16.01.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

8 ימי חמישי במתכונת הבאה:
4 ימי חמישי בין השעות 10:00-14:15 בתאריכים: 16.1.25 23.1.25, 30.1.25, 6.2.24.
4 ימי חמישי – מפגשי דיון, הטמעה והדרכה בין השעות 10:00-11:30 או 11:45-13:15 , בתאריכים : 13.2.25, 20.2.25, 27.2.25, 6.3.24.

רקע תיאורטי :

-מונחה לטיפול מתייחס( Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions( SPACE מודל הורים ומבוסס מחקר לטיפול בחרדה ו-OCD בקרב ילדים ומתבגרים. גישה טיפולית זו מאמצת נקודת מבט מערכתית על חרדה בילדים, המדגישה את המעורבות של ההורים בחרדת ילדיהם.


על פי מודל SPACE, הורים רבים מעורבים בחרדה של ילדם באמצעות תהליך המכונה אקומודציה הורית – מגוון השינויים שהורים עושים בהתנהגות שלהם במטרה לעזור לילדם להרגיש פחות חרד.

למשל, לדבר בשם ילד עם חרדה חברתית, לישון לצד ילד עם חרדת פרידה או לענות על אינספור שאלות חוזרות ונשנות כאשר ילד דואג. אקומודציה אמנם מפחיתה את החרדה של הילד בטווח הקצר, אך מקושרת דווקא להחמרה בסימפטומים ולפגיעה גדולה יותר בתפקוד הילד והמשפחה לאורך זמן.

טיפול באמצעות SPACE הנו ייחודי לחרדה של ילדים בכך שהוא אינו שואף לשנות באופן ישיר את התנהגות הילד, אלא מתמקד בהבנה ובשינוי תגובות ההורים לחרדה של ילדם . השינויים המרכזיים שהורים לומדים במהלך טיפול SPACE הם כיצד להפחית את האקומודציה שהם עושים לתסמיני החרדה של ילדיהם, וכן כיצד להגיב באופן תומך לסימני המצוקה של הילד .


תמיכה הורית מיטיבה יותר, הנלמדת ב-SPACE, היא תגובה המעבירה לילד את המסר כי ההורים מבינים ומכירים בכך שהחרדה גורמת לילד לחוש מצוקה ולצד זאת, מאמינים ביכולתו להתמודד עם החרדה. בפרט, SPACE מספק להורים כלים יישומיים לזיהוי ולניטור אקומודציות ועוזר להם לגבש וליישם תוכניות מפורטות ומעשיות להפחתת האקומודציה ולהרחבת השימוש בתגובות תמיכה.


מודל SPACE פותח על ידי פרופ' אלי ליבוביץ מאוניברסיטת ייל תוך שיתוף פעולה עם פרופ' חיים עומר, מייסד גישת ההתנגדות הלא -אלימה )NVR), שעקרונותיה מהווים חלק חשוב מהבסיס התאורטי של SPACE. במהלך העשור האחרון SPACE נחקר במחקרים קליניים מבוקרים ונמצא יעיל לטיפול בחרדה של ילדים.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2150 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1950 ש"ח

bottom of page