top of page

מיכל זיו

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

מועד פתיחת הקורס: 08.11.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

5 ימי שישי בין השעות ,08:30-13:30 בתאריכים: ,08.11.24 ,15.11.24 ,22.11.24 ,29.11.24 .06.12.24

רקע:


AEDP Psychotherapy Dynamic Experiential Acceleratedהיא גישה טיפולית אינטגרטיבית, שפותחה על ידי הפסיכולוגית האמריקאית ד"ר דיאנה פושה ונשענת בין היתר על ידע מבוסס מחקר בתחומי נוירו-ביולוגיה, תאורית ההתקשרות, רגשות ,טראומה, מיקוד גופני ותהליכי שינוי. העבודה הטיפולית בגישה זו מניחה שבבסיס המוח והנפש ישנם כוחות ריפוי ובריאות מולדים, עמוקים וחזקים , אשר מכניסים לפעולה תהליכי החלמה טבעיים.

בלב התהליך הטיפולי נמצא הקשר בין המטפל למטופל, המאפשר למטופל לעבור מתחושה של בידוד וייאוש לחוויה של סקרנות ושותפות , ומתאפשרת יצירה משותפת של ביטחון תוך תשומת לב לגוף ולחוויה בכל רגע ורגע. במרחב זה נוצרת האפשרות לגעת ברמה רגשית וחווייתית ברגשות ליבה שנחוו בעבר, ולעבדם מחדש אל עבר שינוי (טרנספורמציה).

בתהליך מדוייק ומשמעותי שמתרחש בתוך מערכת היחסים אותה מוביל המטפל באופן אקטיבי, הוא חותר לסייע למטופל לשקם את חווית העצמי האותנטית שלו ולצבור חוויות של חוסן, חיוניות ושגשוג.


תיאור הקורס:

  • הקורס מציע חשיפה להמשגות תיאורטיות בבסיס הגישה, הבנת העקרונות הטיפוליים ולמידה ותירגול אופן העבודה ושיטות ההתערבות .

  • למידה זו תהווה תשתית המאפשרת לימודי המשך מתקדמים מטעם מכון AEDP הבינלאומי.

  • הקורס אינו מוכר כקורס רשמי מטעם המכון הבנילאומי.

  • המשתתפים ילמדו מהם עקרונות ה AEDP ויכירו את המפה הטיפולית של ה AEDP.

  • המשתתפים ייחשפו למשולש החוויה, יתרגלו עבודה עם הגנות ועבודה הממוקדת בעיבוד רגשי מכאב בלתי נסבל אל עבר חוסן.

  • המשתתפים ילמדו איך לבחור התערבויות טיפוליות המכוונות להניע תהליכי שינוי.


שיטת הלימוד:

במהלך הקורס המשתתפים יתרגלו עבודה חוויתית ויחוו כיצד היא מתאפשרת באוירת ביטחון באמצעות

היחסים הטיפוליים.

המפגשים ישלבו בין למידה בקבוצה, קריאת חומר תאורטי, צפייה בקלטות והתנסות בתרגילים חווייתיים


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2000 ₪

bottom of page