top of page

ד"ר ליאת ליבוביץ'

פסיכולוגיית העצמי של קוהוט במבט עכשווי ואינטרסובייקטיבי

מועד פתיחת הקורס: 01.01.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

12 ימי רביעי ביו השעות 19:30-21:00, בתאריכים: 01.01.25, 08.1.25, 15.01.25, 22.01.25, 29.01.25, 05.02.25, 12.02.25, 19.02.25, 26.02.25, 05.03.25, 12.03.25, 19.03.25

תיאור הקורס:

היינץ קוהוט הוא הפסיכואנליטיקאי האחרון שהעז להציג תאוריה שלמה אודות התפתחות בריאה, התפתחות פסיכופתולוגיה, ותפיסה מגובשת של 'מה מרפא' בטיפול הפסיכולוגי. פסיכולוגיית העצמי משרטטת הבנה מעמיקה של התפתחות העצמי הבריא מתוך קשרים מיטיבים במהלך החיים, ושל הפרעות אפשריות בהתפתחות זו. התאוריה מתכתבת הן עם פסיכולוגיית האגו הפרוידיאנית – אמריקאית והן עם הרעיונות של וויניקוט לגבי חשיבות ה של הסביבה בהתפתחות העצמי הבריא. היא מאפשרת מבט מרענן וטיפול אפקטיבי להפרעות שונות ולמצבים נפשיים המאופיינים בתחושת ריקנות, חוסר ערך ותלישות. השילוב של פסיכולוגיית העצמי עם הרעיונות של הגישה האינטרסובייקטיבית יצר גישה קלינית עכשווית ויישומית.


בקורס נסקור את התיאוריה והתפיסה הטיפולית של פסיכולוגיית העצמי ופסיכולוגיית העצמי האינטרסובייקטיבית תוך מיקוד ב:

  • מה "עובד" בטיפול ומה התאוריה מוסיפה בנוגע לאפשרות של יציאה מתקיעויות וטיפול מועיל יותר.

  • תופעות שכיחות ומאתגרות בטיפול, כמו כשל אמפתי, זעם ותוקפנות, שעמום וקומפולסיית השחזור.

  • תרומתה של פסיכולוגיית העצמי לטיפול בהפרעות אכילה ובטראומה.

  • החידושים הרעיוניים והקליניים שמוסיפה הגישה האינטרסובייקטיבית לפסיכולוגיית העצמי, תוך הדגמה על טיפול בילדים ובהורים, טיפול זוגי, וטיפול במטופלים במצבי סיכון קשים.

המפגשים ישלבו הרצאות, דוגמאות קליניות של המרצה ושל המשתתפים בקורס.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1980 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1780 ש"ח


bottom of page