top of page

ד"ר ליאור גרנות

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

מועד פתיחת הקורס: 03.12.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

6 ימי שלישי בין השעות ,09:00-12:15 בתאריכים : ,03.12.24 ,10.12.24 ,17.12.24 ,24.12.24 ,7.1.25 .14.1.25

תיאור הקורס:

ביבליותרפיה הינה גישה לטיפול רגשי, המגיעה מתחום הטיפולים בהבעה ויצירה. ביבליותרפיה עושה שימוש במפגש עם טקסטים ספרותיים , באמצעות קריאה וכתיבה, למטרות טיפוליות עבור יחידים וקבוצות, ילדים ומבוגרים. הקורס מבקש לחשוף את משתתפיו לתחום הביבליותרפיה ולאפשר להם , כבר בתום הקורס, לשלב בעבודתם הקלינית עבודה באמצעות טקסטים ככלי המעשיר ומעמיק את המפגש הטיפולי.


הקורס הנו סדנא חווייתית המשלבת התנסות של המשתתפים בבחירת טקסטים עבור מטופלים וחשיבה קבוצתית כיצד ניתן לעבוד באמצעותם. זאת, באמצעות התנסות בתרגילי ביבליותרפיה, התייחסויות תיאורטיות וניתוחי מקרה של המשתתפים.


מטרות הקורס :

  • הכרות עם איכויותיו התרפויטיות של הטקסט ככלי טיפולי

  • מתן כלים לבחירת טקסט להתערבות טיפולית

  • התנסות בעבודה טיפולית באמצעות טקסט במצבים רגשיים שונים

  • למידת שילוב טקסט בעבודה הטיפולית הלכה למעשה


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1980 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1780 ש"ח

bottom of page