סדנה מס 10. שילוב תהליכי CBT (Process Based CBT),
אקטיבציה התנהגותית,
פסיכותרפיה חיובית, חמלה עצמית ולוגותרפיה
בטיפול בדיכאון

מנחה

ד"ר חסינטו ענבר

מה בסדנה?

הדיכאון מהווה סיבה מובילה למחלות ונכויות בעולם ודורש התערבויות רב מימדיות. ב- 30 במרץ 2017 הכריז ה- WHO על הדיכאון כסיבה המובילה לחולי בריאותי ולנכות. שיעור הדיכאון בעולם עלה ביותר מ- 18% מאז 2005.

התפתחות הטיפול בדיכאון והאתגרים עימם הוא מתמודד מעלה צורך בגישה אינטגרטיבית רב ממדית המתמקדת בתחומים משמעותיים בחיים יחד עם  חיפוש של אפקטיביות טיפולית וחתירה למשמעות.

סדנה מבוססת ראיות מדעיות זו היא יישומית ומשלבת עקרונות וטכניקות המבוססות על CBT תהליכי (Hayes & Hofmann,2018), לוגותרפיה - מיקוד במשמעות ובתכלית (Frankl 2010;Amelli & Dattilio, 2013,  רוסו-נצר, 2021) עקרונות פיתוח חמלה עצמית (Neff& Germer, 2018,) העצמת תקווה בטיפול  (Snyder & Lopez,  2009), ועוד.


מטרות הסדנא:

בסוף הסדנא, המשתתפים יוכלו:

  • להכיר ולהעריך היבטים שונים וממדי אפקטיביות של הטיפול האינטגרטיבי בדיכאון

  • לזהות ולאמץ היתרונות של ה- CBT התהליכי וגישות טיפוליות אחרות בטיפול בדיכאון

  • להכיר, לשלב וליישם את מודל האקטיבציה ההתנהגותית, ויסות רגשי והנאה

  • להכיר טכניקות והתערבויות מהגישות הטיפוליות שצוינו

  • ליישם התערבויות בחשיבה רומינטיבית


דרכי הלמידה:

המשתתפים ייחשפו למקרים של דיכאון ויתנסו בטיפול בו מפרספקטיבה אינטגרטיבית.

יילמדו המודלים עמם תיעשה ההיכרות ויתורגלו מיומנויות שונות של יישומם.

ד"ר חסינטו ענבר

ד"ר חסינטו ענבר, פסיכולוג קליני, מדריך ומטפל ב- CBT, מדריך ומטפל זוגי ומשפחתי, מדריך ומטפל בטיפול קבוצתי CBT, מדריך ומטפל בטיפול ובהוראת מדעי ההיפנוזה. מרצה במוסדות אקדמאים שונים ובמכוני הכשרת מטפלים ב- CBT, בטיפול זוגי ומשפחתי ובטיפול קבוצתי.