top of page

שלומית גילוני ברק

פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה. עוסקת בטיפול אישי, זוגי ומשפחתי מעמדה אינטגרטיבית. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, בעבר מרצה במכון ברקאי. שותפה ביצירת תוכנית "קפסולה", קליניקה פרטית. במסגרת תכנית עוגן שלומית מדריכה במסלול ילדים נוער והורות, ומרצה בקורסים: 'שילוב התבוננות נרטיבית בטיפול בילדים נוער והוריהם', 'טיפול בטראומה מעמדה אינטגרטיבית בילדים נוער והורים'

קישורים:

bottom of page