top of page
Business Meeting

פסיכותרפיה ממוקדת-קריירה ורב-תרבותית: בין חתירה לתנאי עבודה נאותים וחיפוש מימוש וייעוד

ייזום, ארגון אקדמי והנחייה: פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ 

בהשתתפות: פרופ' דיוויד בלושטיין, מיכל פלג, פרופ' גליה פת-שמיר, ד"ר ניצה ירום, דפנה ורסנו-חיימוביץ, פרופ' רחל גלי צינמון. ניהול צ'אטים: אפרת אגמון 


תקציר יום העיון

יום עיון זה נוגע בתפר שבין הפרטי לציבורי. בתפקידם של מטפלים ויועצי קריירה, לצד הטיפול בפרט, בקידום אג'נדה ציבורית למען מימוש חיי עבודה מספקים בקרב קהילות וקבוצות חברתיות מגוונות. המודלים המסורתיים להתערבויות ממוקדות קריירה ועולם העבודה, הדגישו את הגדרת העצמי המקצועי כמטלה התפתחותית מרכזית בחייו של האדם הבוגר, וכצורך משמעותי לו יש לתת מענה. בין גישות אלו קיימים אמנם הבדלים בהמשגת אבני הדרך (הלימה בין פרט-סביבה, גיבוש זהות מקצועית, מסוגלות עצמית, יחסי אובייקט, ועוד) אל השגת המטרות הנכספות, אבל רובן מתעלמות מהשונות הרבה של הקונטקסט הסוציו-אקונומי והתרבותי של נועצים ומטופלים ומקשת צרכים מגוונת הנגזרת מכך.


הפריבילגיה להגדרה ומימוש עצמי תעסוקתי אינה מצויה בידי כול. תיאוריית הפסיכולוגיה של עולם העבודה שפותחה בתחילת המילניום (פרופ' דיוויד בלושטיין) מציגה גישה פלורליסטית, ומציעה מסגרת קונספטואלית להתערבויות ממוקדות קריירה המתאימות לכול מי שעובד או רוצה לעבוד. המנוע הרעיוני בבסיסה של תיאוריה זו הינו קידום שוויון וצדק חברתי, ושמירה על זכויות הפרט האלמנטריות בתוך עולם העבודה (מילוי צרכי קיום והשתייכות חברתית). גישה זו מרחיבה את  מטרות ההתערבויות הממוקדות-קריירה, בדגש על מימוש תנאי העסקה ראויים והוגנים לכול אדם באשר הוא. בתיאוריה זו ובמודל העבודה הנגזר ממנה, מושם דגש על תיאור חסמים אופייניים באוכלוסיות מוחלשות (בהגדרה, אוכלוסיות המתמודדת עם חסמים רבים ומגוונים), ועל פיתוח משאבי חוסן למימוש רווחה אישית-תעסוקתית, כגון, פרואקטיביות, "סינגור" עצמי, ומודעות ביקורתית לנוכח הפלייה/התעמרות.


ביום עיון זה נארח את פרופ' בלושטיין שיציג את עקרי משנתו ואת יישום עקרונותיה בקליניקה. כמו כן, תוצג סדרה של הרצאות, שיתמקדו במאפייני ייעוץ וטיפול ממוקדי-קריירה במגוון קבוצות חברתיות בארץ – אתגרים ומקורות כוח: חרדים-אורתודוקסיים, נשים בסיכון גבוה, הגיל השלישי, מתמודדי נפש, והמגזר הערבי.


תוכנית היום:

15:45-16:00 –  ברכות ודברי פתיחה: בהשראת הפרוייקט של רחוב דלנסי – פרופ' חדוה בראונשטיין ברקוביץ

16:00-16:40 - הרצאת המבוא: Marginalization in the World of Work: The Promise of Psychology of Working Theory – Prof. David L. Blustein

16:40-17:15 – יעוץ תעסוקתי בחברה החרדית: מפגש בין-תרבותי  - מיכל פלג

17:15-17:30 - הפסקה

17:30-18:05 - יישום שפת ה"דרך" (דאו) הקונפוציאנית בקידום המימוש העצמי בעולם העבודה של נשים בסיכון – פרופ' גליה פת שמיר

18:05-18:40 - נגישות וחשיבות של פסיכותרפיה בגיל השלישי – מחולי להעצמה- ד"ר ניצה ירום

18:40-19:00 – הפסקה

19:00-19:35 – ייעוץ תעסוקתי שיקומי למתמודדי-נפש - "בעבודה נירפא" – דפנה חיימוביץ-ורסנו

19:35-20:10 – מקומה של זהות לאומית ופוליטית בתהליכי התפתחות קריירה של צעירים ערבים בישראל-הצעה למודל התערבות – פרופ' רחל גלי צינמון

20:10-20:30 – דיון מסכם בהשתתפות המרצים והקהל


קהל היעד: פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, רופאים שיקומיים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, יועצי קריירה ויועצים ארגוניים.


אודות המרצים וההרצאות:


דברי פתיחה – בהשראת הפרוייקט של רחוב דלנסי (Delancey Street)

פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ -  פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ומדריכה. מרצה, חוקרת, ומטפלת בתחום התפתחות וייעוץ קריירה. פרופ' חבר (בדימוס) במכללה האקדמית של תל-אביב יפו. הקימה באקדמית את התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית וכיהנה כראשת התוכנית בשנים 2006-2019. מחקריה הינם בתחום הייעוץ והטיפול התעסוקתי, ופרסומיה ממוקדים בהיבטים התפתחותיים של ניהול קריירה, בדגש על תפקיד המשפחה הגרעינית ודפוסי ההתקשרות ברכישת משאבי חוסן להסתגלות בעולם העבודה. חברת מערכת בכתב העת 'אדם ועבודה'.


הרצאת מבוא

Marginalization in the World of Work: The Promise of Psychology of Working Theory. 

This presentation will examine the prevalence of marginalization and oppression in the entire range of work-related processes, encompassing education and planning, access to decent work, adjusting to work, and managing interrelated life challenges (such as relationships and work). The presentation will begin with an exploration of the life experiences of individuals engaging in work in the midst of managing marginalization and social oppression. Psychology of working theory is offered as a framework for understanding the role of marginalization and economic constraints in career development. Following a review of the major tenets of psychology of working theory, the presentation will highlight implications for counseling practice and public policy that can address the multi-faceted needs of clients from marginalized communities.


Prof. David L. Blustein - a Professor and the Duganne Faculty Fellow in the Department of Counseling, Developmental, and Educational Psychology at Boston College. David is the author of The Psychology of Working: A New Perspective for Career Development, Counseling, and Public Policy and the recently published The Importance of Work in an Age of Uncertainty: The Eroding Experience of Work in America. He also has contributed numerous articles and book chapters on psychology of working theory, unemployment, career counseling, career development education, decent work, relationships and work, and other aspects of the role of work in people’s lives. David has consulted with national and international organizations, such as the International Labor Organization, OECD, and the United Nations Development Program. He also has given keynote addresses in Portugal, Poland, Italy, Iceland, Israel, Turkey, New Zealand, Australia, Switzerland, and China. He also has served as a practicing counseling psychologist providing work-based and career counseling as well as psychotherapy.


יעוץ תעסוקתי בחברה החרדית: מפגש בין-תרבות. החברה החרדית הטרוגנית מאוד ומורכבת מקהילות שונות הנבדלות באופן כללי בהשקפת עולמן ובאורח חייהן, ובאופן ספציפי גם ביחסן לעולם העבודה. ההבדלים באים לידי ביטוי בעמדות ובערכים בנוגע למקומה של העבודה בקשת תפקידי החיים ביחס לתחומי חיים אחרים (כגון לימוד תורה, משפחה), ואף יותר מכך, לגבי הלגיטימיות של היציאה לעבודה. ההבדלים האלה מובילים לשונות במידת החשיפה להתנסויות לימודיות ותעסוקתיות, התנסויות שיש להן חשיבות לבניית זהות תעסוקתית מגובשת.


פסיכולוגיות ופסיכולוגים תעסוקתיים שעובדים עם נועצות ונועצים מהמגזר החרדי צריכים לסייע למטופל לנווט בזהירות בין עולמו לבין עולם העבודה. לצורך זה עליהם להגיע להיכרות מעמיקה עם עולמו של המטופל/ת, להבנה של הקשיים והחסמים - הפנימיים והחיצוניים - עמם הוא/היא צריך/ה להתמודד בתהליך הבחירה, וכן למקורות הכוח והמשאבים העומדים לרשותו/ה בתהליך השתלבותו/ה בעולם עבודה בעל נורמות שונות מהעולם ממנו הוא/היא מגיע/ה.


בהרצאה יוצגו נושאים אלו, תוך התייחסות להבדלים המגדריים ובדגש על עצם תהליך הבחירה המאפיין יציאה לעבודה איכותית. בנוסף, יוצגו האתגרים הכרוכים במפגש הבין-תרבותי שבחדר הייעוץ בין תפיסת העולם של הנועץ החרדי לבין זו העומדת בבסיס התפיסה המקצועית בפסיכולוגיה התעסוקתית.


מיכל פלג – פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית מומחית ומדריכה. בעלת ניסיון של מעל 30 שנה בייעוץ תעסוקתי למגוון אוכלוסיות בגופים ציבוריים ופרטיים. בעבר – פסיכולוגית ראשית לתחום ייעוץ קריירה במכון הדסה. כיום בעלת קליניקה לייעוץ תעסוקתי, מדריכה מתמחים בפסיכולוגיה במסגרת צה"ל וכן במכון מכ"ם, המתמחה בייעוץ תעסוקתי בציבור החרדי והדתי.


יישום שפת ה"דרך" (דאו) הקונפוציאנית בקידום המימוש העצמי בעולם העבודה של נשים בסיכון.  בדבריי אבקש להציע שפילוסופיית ה"דרך" של קונפוציוס (סין, מאה 6 לפסה"נ) עשויה להיות רלוונטית בחיפוש דרך גם בעולם העבודה העכשווי. לצורך הדגמת הטענה אציג מקרה מבחן שבו יושמה השיטה העתיקה והזרה-לכאורה, כאן ועכשיו, במסגרת פרוייקט התנדבותי עם נשים בסיכון, המבקשות להשתלב במעגל העבודה. במהלך עבודה אישית מוצג לנשים המשתתפות בפרוייקט רעיון הדרך הקונפוציאנית, לאור החיבור המוכר בשם "תורת הגדול", אשר מציע קווים מנחים לחקר עצמי כבסיס למימוש עצמי. אציע שהשפה הקונפוציאנית המדגישה את השותפות בדרך, האחריות האישית ללימודה, ויישומה בכל מעשה ובכל יחס אנושי, עשויה לקדם העצמה והתגברות על חסמים אישיים וחברתיים לא מבוטלים - החל בקשיי ביטוי רגשי וחוסר ערך עצמי, דרך היעדר תמיכה משפחתית, וכלה בהיעדר הכשרה מקצועית.


פרופ' גליה פת-שמיר - פרופסור לפילוסופיה סינית והשוואתית בחוג לפילוסופיה ובחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל-אביב. מחקריה עוסקים בפרט בחידת החיים והמוות ובהומניזם סיני על השלכותיו התיאורטיות והמעשיות על האדם, המשפחה והחברה, והם פורסמו בספרים ובמאמרים בכתבי העת המקצועיים המובילים. ספריה "אדם לאדם חידה"; ו"אדם דרך" (עברית) מציגים את יסודות הפילוסופיות של הדרך (דאו) בסין; ספרה To Broaden the Way עוסק בדיאלוג הקונפוציאני, ספרה Persons Emerging יראה אור באוקטובר 2021 ועניינו תפיסת הפיתוח העצמי בגישה ההומניסטית הניאו-קונפוציאנית. בשנים האחרונות היא עוסקת גם בפילוסופיה יישומית, בפרט מנקודת המבט ההתייחסותית בפילוסופיה הסינית. במרכז עבודתה פיתוח מתודולוגיות בנות-יישום ברוח ההומניזם הקונפוציאני, אותן היא בוחנת עם תלמידיה באקדמיה ובקהילות שונות בהן היא מתנדבת.


נגישות וחשיבות של פסיכותרפיה בגיל השלישי – מחולי להעצמה. לבני הגיל השלישי צורך במעטפת מקצועית-פסיכולוגית המאפשרת לבחון ולטפל במצוקות נפשיות נורמטיביות לתקופת חיים זו (ולבני אדם בכלל), כמו גם במצוקותיהם בעת משבר. התערבות פסיכותרפויטית יכולה לאפשר לאדם הזקן לזכות בהעצמה ובחוסן - דרך מסע נפשי אינטרוספקטיבי עם מלווה מיומן ומקצועי. בלעדיה – האדם הזקן עלול למצוא מחסה בחולי שבגופו, בעוד שעם פעילות נפשית וגופנית כאתגר – הוא יחווה העצמה ואיכות חיים טובה. מסע זה יכול להיות הזדמנות עבורו למצוא עניין והנאה בזירות חיים מגוונות ולזכות ברווחה נפשית, במקום התמקדות באובדנים.


בשל כך, קיומם של שירותים לבריאות הנפש לאדם הזקן הוא בעל ערך רב. אולם, הפסיכותרפיה בגיל בשלישי היא תחום שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה וחסרה בו תקינה לטיפול ולהכשרה. יש לציין שפסיכולוגים נוטים להימנע מטיפול בבני ובנות הגיל המבוגר, והמעטפת הנפשית הנדרשת אינה נגישה להם מספיק. הקורונה הציפה את המגבלות שבהסדר הרווח באוכלוסייה זו, של מערכת תמיכה הנסמכת ברובה על מתנדבים, אשר אינם זמינים די בעת משבר ואינם מקצועיים דיים. בהרצאה זו מוצג מודל לחשיבה מאותגרת על בריאות הנפש והגוף בגיל השלישי כאתגר מקצועי ורב-תרבותי.


ד"ר ניצה ירום- פסיכולוגית קלינית בכירה ופסיכואנליטיקאית. חוקרת ומחברת 11 ספרים בעברית ובאנגלית, בתחומי הגוף במרחב הטיפולי, המיניות, הטכניקה הטיפולית והיחסים העכשוויים במעגל החיים. בין ספריה: 'סיפורי גוף' (2010), 'שפות הגוף' (2013), 'מצפן לזוגיות ראויה' (2018) ו'מצפן לטיפול לזמננו' (בהכנה בהוצאת הספרים של אוניברסיטת תל אביב).


ייעוץ תעסוקתי שיקומי למתמודדי-נפש - "בעבודה נירפא". תעסוקה והשתלבות בשוק העבודה מהוות רכיב חשוב בהתפתחות הזהות האישית ומסייעות בביסוס תחושת המסוגלות והשייכות החברתית בקהילה, במיוחד עבור אנשים עם מגבלות נפשיות. היכולת למימוש עצמי וסיפוק במסגרת תעסוקתית, כמו גם ההשתלבות בשגרת העבודה המאפשרת סדר יום ויציבות, שיפור העצמאות הכלכלית, תמיכה חברתית ועוד, מהוות נדבך משמעותי בתהליך השיקום עבור מתמודדי-נפש. עם זאת, תהליך ההשתלבות בעבודה אצל אנשים עם מגבלות נפשיות מלווה בהתמודדות עם אתגרים רבים, פנימיים וחיצוניים, וכן בחששות ובחסמים רגשיים ופונקציונאליים מורכבים. מטרת הייעוץ התעסוקתי-שיקומי הוא לתמוך וללוות תהליך זה, על שלביו השונים ופיתוח משאבי התמודדות מותאמים למגבלה. בהרצאה יוצגו מאפייניו הייחודיים של הייעוץ התעסוקתי-שיקומי למתמודדי נפש, והמוקדים הייעוציים המרכזיים שבו. בנוסף, תהיה התייחסות למענים הממסדיים התומכים בתהליכי שיקום אלו. לבסוף, יודגם באמצעות תיאור מקרה תהליך ייעוץ תעסוקתי-שיקומי ארוך טווח.


דפנה חיימוביץ'-ורסנו היא פסיכולוגית תעסוקתית ותעסוקתית-שיקומית מומחית ומדריכה. בעלת כ- 15 שנות ניסיון באבחון וייעוץ תעסוקתי לאנשים עם ובלי מגבלות. ניהלה את יחידת ייעוץ קריירה בסניפי הצפון של מכון אדם-מילא, ובמקביל עבדה כפסיכולוגית תעסוקתית-שיקומית במסגרות שיקומיות שונות. היום אחראית על תחום האבחון והייעוץ במגדלאור, מרכז שיקום לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון. כמו כן, עוסקת בטיפול תעסוקתי בקליניקה פרטית בקיבוץ כברי ובחיפה.


מקומה של זהות לאומית ופוליטית בתהליכי התפתחות קריירה של צעירים ערבים בישראל-הצעה למודל התערבות.

פרופ' רחל גלי צינמון – חוקרת התפתחות קריירה. מתמקדת במקומם של תפקידי העבודה והמשפחה בתהליכי הבניית הזהות בשלבי חיים שונים, ובמשמעותם וחשיבותם של תפקידים אלו עבור אנשים מקבוצות חברתיות שונות, ועבור תוכניות העתיד שלהם. היא מפתחת מודלים להתערבות מבוססי תאוריה ומחקר, ועבודותיה משמשות בסיס להתערבויות במרכזי צעירים וביחידה להכוונת חיילים משוחררים.  פרופ' צינמון עומדת בראש המעבדה לחקר התפתחות קריירה, בראש התוכנית להכשרת יועצי קריירה בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, ומכהנת כדקאנית הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. היא שותפה במספר קבוצות מחקר בין לאומית, וחברת מערכת בכתבי העת Journal of Career Development  ו- Career Development Quarterly.

bottom of page