top of page

משפחה בהתמכרות או התמכרות במשפחה?

בהשתתפות: ד"ר דורית יודשקין פורת, רחלי זיגל, נעם ישראלי, ד״ר קרן גואטה, ד"ר אמנון מיכאל, ד"ר שירה סובול (גולדברג), חני בן שטרית ורותם גור דותן , מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה בשיתוף האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

לפרטים והרשמה לחצו כאן>


בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר המשפחות המגיעות לטיפול המתמודדות עם בן משפחה הסובל מהתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים (סמים, אלכוהול) או התמכרות התנהגותית (מסכים, הימורים, קניות, מין). אופי ההתמכרות השתנה ואנו מדברים על מתמכרים מתפקדים ברמות שונות, אך מימד ההתמכרות נוכח, מרכזי ומארגן את חיי המשפחה ומערכות היחסים.

יום העיון מבקש לבחון את הדפוסים המשפחתיים שעולים בעקבות ההתמכרות לסמים ולהציע התערבויות וכלים לאנשי טיפול בעבודה עם משפחות אלו. חלק מהדפוסים המשפחתיים שיקבלו ביטוי, ידונו ויבחנו ביום זה הינם:דפוס המאשים אשר בו ההורים והסביבה חווים אשמה לגבי ההתמכרות ובעקבותיה בושהדפוס אשר בו להתמכרות ישנו ממד תפקודי בתוך המערכת המשפחתיתדפוס אדפטיבי בו המשפחה משמשת מקום של ריפוי וצמיחה עבור המתמכר.



תכנית היום:

08:30 - התכנסות וכיבוד

09:00 - פתיחה- נעם ישראלי ורחלי זיגל – משפחות והתמכרות- אשמה, אמביוולנטיות והחלמה.

09:30 - ד"ר דורית יודשקין פורת - "משפחה שכזאת"

10:30 - ד"ר קרן גואטה – "הורים כסובייקט: מודל רב ממדי לעבודה טיפולית עם הורים לילדים המתמודדים עם בעיות של שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים"

11:30 - הפסקה

12:00 - מושבים מקבילים:

  • "קשר או כשל? (משפחתי)"- רחלי זיגל וד"ר שירה (גולדברג)

  • "הטיפול המשפחתי בהתמודדות עם ילד משתמש נורמטיבי מתפקד – הצגת המודל בכפר איזון" – רותם גור דותן

  • "להישאר שפויים כנגד הסיכויים"- חני בן שטרית

13:30 - הפסקה

14:00 - ד"ר אמנון מיכאל – "משפחתי וסמים אחרים"

15:00 - דיון ושאלות הדיון יתמקד באפשרויות לאינטגרציה בין המודלים, בבסיס התיאורטי והמחקרי שלהם, בדמיון ובשוני במטרות, דרכי ההתערבות ותהליכי שינוי, בחזקות ובהתוויות הנגד לשימוש, בהתאמה למגוון אוכלוסיות הורים במגוון דרגות של שיתוף פעולה ולהורים במצבים מאתגרים ועוד.

14:15 - סיום





bottom of page