top of page
Business Meeting

חלומות של מכורים" מחקר על חלומות ליליים של מכורים לחומרים פסיכואקטיביים"

מרצה: רוזה שמש

מנחה: גב' רחלי זיגל 

תכנית הערב:

19:30 – דברי פתיחה - גב' רחלי זיגל 

19:35-20:45 – הרצאה

20:45 - דיון בהשתתפות הקהל.


התמכרות לסמים פוגעת כמעט בכל מעגלי החיים. תהליך הגמילה והטיפול בה מורכב וממושך ומערב שינויים תפקודיים וביניהם השינה. לחלימה השלכות משמעותיות על איכות השינה ועל חיי הערות ובכללן כאלה שיש בהם לסכן את הגמילה והטיפול. אחד מהשינויים הבולטים בשלב ההתנזרות מסמים היא שובה של החלימה, אשר דוכאה בתקופת השימוש. מחקרים קודמים התבססו על התיאוריה הפרוידיאנית לפיה החלומות הם ביטוי למשאלה לא ממומשת בזמן הערות. לפיכך חלומות הסמים מבטאים כמיהה לשימוש בסמים. החוקרים הניחו כי איתור הכמיהה לסם בחלומות יסייע למניעת הישנות לשימוש בסמים.

ההרצאה הנוכחית תבחן את הנושא דרך התפיסה המורניאנית לפיה החלימה היא ביטוי יצירתי של עולמו הפנימי של האדם, ומטרתו לתאר תיאור מקיף וכולל של חלומות מכורים בשלבי ההחלמה השונים (התנזרות, גמילה וגמילה מתקדמת).

ההרצאה תסקור ממצאי מחקר עדכני אשר קיים ראיינות עומק עם מכורים תוך דגש על נושא החלימה. ממצאים אשר יוצגו בהרצאה מחייבים את המטפלים בהתמכרויות לסמים לפתח מודעות לתופעה זו.  בהרצאה זו יושם דגש על תוכני החלומות ומאפייניהם מעוררי בעתה ובהלה, בשלבי הגמילה השונים. נענה על השאלות מה החלומות מלמדים אותנו על התהליך הרגשי, המשפחתי והחברתי של המכור בשלב הגמילה הפיסית. מה הם מלמדים אותנו על ההשלכות עם חוויית המגע עם העולם הרגשי והשתלבותו של המכור בחברה. מה הם מלמדים על התמודדות המכור עם זיכרונות טראומטיים מהעבר. אירועים כמו מוות של יקירים פגיעה מינית ועוד. תהיה התייחסות לשאלה כיצד מעודדים את המכורים להכליל את חלומותיהם כחלק אינטגרלי בתוך השיח הטיפולי. כן ידובר על  ההתערבויות הטיפוליות הנדרשות בכל אחד משלבי הגמילה ולתכנים השונים העולים בשלבים אלו ולמאפייני הסיוט שלהם. וכן יעלה נושא מרכזי וחשוב הקשור ליכולות שלנו כמטפלים, להכיל תיאורי חלומות כה קשים. ההרצאה תלווה בתיאורי חלומות המכורים והתייחסות המכורים לחלומותיהם ברמה האישית וברמה החברתית כולל הקשר עם דמויות מטפלות.


אודות המרצה:

רוזה שמש - עובדת סוציאלית מדריכה, פסיכודרמטית בכירה מדריכה. מומחית בטיפול בהתמכרויות ובבני משפחותיהם. בעברה ניהלה במשך שנים את היחדה להתמכרויות בעיר יבנה. תפקיד שכלל בין היתר הדרכת הצוות המקצועי, הנחיית קבוצות של מכורים, קבוצות מכורים עם בנות זוגם, קבוצות של נשים מכורות וקבוצות של נשות מכורים. העבירה הרצאות וסדנאות בפני אנשי צוות בבתי הכלא ובפני אסירים. במקביל לתפקידה זה שימשה רכזת שיקום האסיר בעיר יבנה. במשך שנים שימשה כמרצה בכירה במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב, במרכז למטפלים באומנויות בחטיבת הפסיכודרמה. בעלת הכשרה בטיפול משפחתי בהתמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים - האוניברסיטה העברית. בעלת הכשרה בהנחיית קבוצות למכורים בית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית – תל אביב. במסגרת לימודיה לתואר שני באוניברסיטת חיפה במסלול חקר הפשיעה והתמכרות, עסקה במחקר מקורי בנושא חלומות של מכורים לחומרים פסיכואקטיביים. כיום חברה עמיתה בקבוצת פסיכודרמטיסטים בכירים באירופה, דוקטורנטית בפקולטה לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה - חוקרת מערכות יחסים של נשים עם בני זוגן המכורים. בעלת קליניקה פרטית להדרכה מטפלים בכלל ולפסיכודרמטיסטים בפרט.

בעבר עמדה בראש האיגוד הישראלי לפסיכודרמה.


מבין פרסומיה:

מחזה - "גשם של אור" העוסק בתהליך התמכרות של בני נוער. הוצג בפני בני נוער.
ספר שירה – "הכוראוגרפיה של ונוס" בהוצאת קונטנטו.

bottom of page