top of page
Business Meeting

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות - ערב קליני: בניית תכנית טיפול בראי מאפייני אישיות המטופל

מר סלבה קוברדינסקי, בהנחיית גב' רחלי זיגל 

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה,

בביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

שמחה להזמינכם לערב קליני:

בניית תכנית טיפול בראי מאפייני אישיות המטופל


האירוע יתקיים ביום רביעי, 27.10, בין השעות 19:30-21:00 ב-ZOOM

עלות השתתפות: 70 ש"ח 


אחת הסוגיות המרכזיות בטיפול במתמכרים הינה סוגיית בניית תכנית ההתערבות. על התכנית להיות רחבה דיה בכדי להיות רלוונטית למצוקה הייחודית של המטופל המתמכר ובו זמנית מהודקת דיה כדי לאפשר אופק טיפולי מכוון שינוי התנהגותי.

ניתן להגביר את הדיוק של התוכנית הטיפולית על ידי התייחסות למאפייני אישיותו של המתמכר כפי שהם באים לידי ביטוי בצירים "מופנמות אל מול מוחצנות" ו"חיפוש שינוי אל מול חיפוש יציבות". הצירים הללו מהווים בסיס לסגנון אישיות של מטופל ומתייחסים הן להתנהגויות מסתגלות של המתמכר והן להתנהגויות בלתי מסתגלות שלו. הסתכלות כזאת לא עוסקת באיתור וטיפול של פתולוגיה, אלא בהתמקדות ב'מה' ו'באיך' אפשרי להגיע לשינוי אצל המתמכר המגיע לטיפול. למעשה אנשי טיפול אשר מתבוננים גם דרך פריזמה של מאפייני אישיות יוכלו להתמקד בשאלה מה משפיע בטיפול ויסייע לשינוי.

ההרצאה תכלול סקירה של משתני האישיות וממצאים מחקריים אודותיהם, הרלוונטיות שלהם למודלים של טיפול בהתמכרויות ודוגמאות מהקליניקה. 


סלבה קוברדינסקי, (MSW)

עובד סוציאלי ופסיכותרפיסט. מומחה בתחום התמכרויות, אוכלוסיות קצה ונוער בסיכון. בעברו מטפל פרטני וקבוצתי שנים רבות בשרות הציבורי במסגרות כגון האגודה למניעת האלכוהוליזם, היחידה לטיפול בדרי רחוב בעריית תל אביב, שרות מבחן לנוער, עמותת אפשר ועמותת על"ם. בשנים האחרונות מטפל במגזר פרטי במכורים ובני משפחותיהם במסגרת קליניקה פרטית ברמת גן. כמו כן, מדריך ומכשיר צוותים בתחום התמכרויות ונוער בסיכון בשרותי רווחה, מוסדות חסות הנוער וקהילות טיפוליות. מרצה ומדריך בקורסי התמכרויות וקורסי קציני מבחן בבית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים וכן משמש כמרצה במכון מפרשים.


בהנחיית: גב' רחלי זיגל 

עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מדריכה ומרצה. המנהלת האקדמית של הקורס. מומחית בטיפול במתמכרים ובני משפחותיהם, ומצבי טראומה ומשבר, אובדן ושכול, והתמחות בטיפול בנפגעי טראומה מינית. בעלת קליניקה פרטית באיזור השרון. בעבר היתה חלק מצוות הטיפול בממתמכרים בקהילת "אילנות", וניהלה את ההוסטל לבוגרי הקהילה. וכן, ניהלה את היחידה לטיפול בהתמכרויות בקרית אונו. הובילה ביחידה את תחום הטיפול המשפחתי, הזוגי, והדיאדי במתמכרים ובני משפחותיהם. עוסקת גם בהנחיית קבוצות וסדנאות והכשרת צוותים טיפוליים.

bottom of page