המפגש האינטרסובייקטיבי עם אזור הטראומה

בהשתתפות: ד"ר דני לוי, ד"ר בעז שלגי וגב' עדית ניר

  • Facebook
  • YouTube