top of page
Business Meeting

הכנס השנתי לקידום אינטגרציה בפסיכותרפיה בישראל
"מבטים על אינטגרציה בפסיכותרפיה נכון לעכשיו"

ועדה מקצועית והיגוי: ד"ר רון נסים (יו"ר), גב' נעמה גרינולד, ד"ר שרון זיו ביימן, גב' אסנת כהן גנור, ד"ר רות מסר קויצקי וד"ר אלומה רייס.

בכנס שלפנינו, ראשון מסוגו ועשיר בהיקפו בארץ, נתבונן על הסוגיות השונות ועל האתגרים החדשים הכרוכים במלאכת המחשבת של האינטגרציה: 
'קדם'-אינטגרציה – מהן המוטיבציות לאינטגרציה? כיצד מתפתחת זהות טיפולית אינטגרטיבית? 
׳על׳-אינטגרציה – גיבוש עקרונות לאינטגרציה מיטבית, המשגת העקרונות הפילוסופיים של האינטגרציה, שימוש במושגים פסיכואנליטיים (כגון, השלישי ומרחב מעברי ) להמשגת אינטגרציה,  התמקדות באחדות שמעבר לריבוי ('גורמים משותפים' בין הגישות השונות) ואינטגרציה של מודלים במגוון תחומי טיפול  (כגון התמכרויות, משברים זוגיים, הורות, מיניות ועוד) לטובת יעילות הטיפול. 
אינטגרציה לאן? – מגמות מתפתחות באינטגרציה, הצורך ב'מפת דרכים' ובמודלים המארגנים תנועה בין נקודות מבט שונות.את הכנס יפתח פרופ' פול וכטל, ממייסדי התנועה למחקר וחקירת האינטגרציה בפסיכותרפיה (SEPI) אשר ירצה על החשיבה האינטגרטיבית כ"משנה את הכל". 
נמשיך עם מגוון סדנאות והרצאות העוסקות ב"קליניקה של האינטגרציה" ובמפגש עם העושר היצירתי המתהווה מתוך החיבורים השונים. 
נסיים עם מבט-על על אינטגרציה ונעסוק במוטיבציות לאינטגרציה, ב'מפת דרכים' בסבך הריבוי ובסוגיה, לאן פניה של האינטגרציה.

שפע הסדנאות וההרצאות שיוצגו בכנס בעקבות הקול הקורא שפרסמנו מעיד על עושר הפיתוח והעשייה המקצועית בישראל סביב פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה.קישור לאתר הכנס ובו פירוט המושבים והסדנאות: https://www.mifrasim.mta.ac.il/integration-conference


bottom of page