top of page
Business Meeting

בין היסטריה לקורונה - דיאלקטיקה בין גוף לנפש

ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

בימים בהם כולנו נאלצים להגביל תנועה, מרחב וקיום פיזי בין אחד לשני, עולה השאלה על מהות הפיצול ומשמעותו בעולם הטיפולי. המעבר למערכת מקוונות, משאיר את החלק הפיזי שלנו נטוע, בעוד החלק הנפשי משותף בין אחרים.

בסדנה הקרובה ננסה לעמוד על משמעות הדיאלקטיקה בין הגוף לנפש, מתורתו של פרויד , דרך הפרעות קונברסיביות בהן הגוף "מדבר" , ועד לימים אלו, בהם הגוף "שותק".

bottom of page