top of page
Marble Surface

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR

מרצים: ד"ר דני קהאן, יוני אלקינס ותולי פלינט

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

מועדי שלב א': 26.1.21-27.4.21

מועדי שלב ב': 8.6.21-20.7.21

תיאור הקורס:


קיימות גישות רבות לטיפול בפוסט טראומה. EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) (Shapiro & Laliotis, 2015), שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה יותר משאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל (אין שיעורי בית).


התיאוריה העומדת מאחורי טיפול זה היא תיאוריית הAIP (Adaptive Information processing), ובעברית 'עיבוד אינפורמציה בצורה אדפטיבית/מסתגלת'. תיאוריה זו גורסת שקיימת חוויה קשה שלא עובדה כראוי ולמעשה 'משתוללת' באופן בלתי נשלט במוחו של האדם ובכך משפיעה על חלק/מרבית/כל תחומי חייו. כל דבר המזכיר את החוויה הטראומטית בכל צורה שהיא, יוצר תגובה קשה מאוד שיכולה להתבטא במגוון רחב של תסמינים ולעיתים אף להגיע למצב של ניתוק ממה שקורה בהווה. לעיתים האדם לא מבין כי תגובתו נגרמת מהזיכרון של אותו אירוע או סדרת אירועים ורק יחווה את התגובה כהתפרצות זעם פתאומית, התקף חרדה או פאניקה, התכנסות פנימה, דיכאון וכו'. מתוך כך, מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית כך שלא תצוץ בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא להביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. עיבוד שכזה יביא לשיפור התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו, שהושפעו עד כה בצורה קשה מהעיסוק המרכזי בחוויה.


החל משנת 2013 ארגון הבריאות העולמי (WHO) הגדיר את EMDR כשיטת הטיפול העדיפה לטיפול בפוסט טראומה. אך השיטה, על אף שנחשבת ליעילה ביותר בתחום הטיפולים הממוקדים בפוסט טראומה, נותנת מענה נרחב לא רק למקרי פוסט טראומה קלאסית. עם השנים ועם התפתחות השיטה גילו כי הטיפול יעיל לא רק לטראומה, אלא לסוגים רבים ומגוונים של קשיים ומצוקות וכיום EMDR מהווה פסיכותרפיה העומדת בפני עצמה ובעלת יתרונות משמעותיים בטיפול במרבית הבעיות הנפשיות שבגינן פונים לטיפול.


מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים ברמה הבסיסית בשיטת EMDR על מנת שיוכלו להתחיל להתנסות בEMDR  עם מטופליהם בשדה.


מבנה הקורס והמועדים:


ההכשרה מחולקת לשני שלבי הכשרה, שלב א' ושלב ב'. 


היקף הקורס הוא 80 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה מטעם המכון הישראלי לEMDR המוכרת מטעם EMDR ישראל וEMDR אירופה לצרכי הסמכה בהמשך.


מועדי שלב א':

מועדי מפגשים - 26.1.21, 2.2.21, 9.2.21
מועדי הדרכות - 9.3.21, 6.4.21, 27.4.21


מועדי שלב ב':

מועדי מפגשים - 8.6.21, 22.6.21, 29.6.21
מועדי הדרכות - 6.7.21, 13.7.21, 20.7.21


משך מפגש: 8:30-18:00
משך הדרכה: בתיאום בקבוצה


מידע נוסף / הערות:


  •  גישת EMDR הינה פסיכותרפיה שלמה העומדת בפני עצמה ואינה מהווה כלי בלבד. לאחר שלב א' יוכלו המשתתפים להתנסות בשיטה במקרים פחות מורכבים תוך כדי ליווי של הדרכות, ולאחר שלב ב' יוכלו להרחיב את השימוש בEMDR למטופלים יותר מורכבים. ההכשרה בEMDR אינה הכשרה לטיפול באוכלוסיות מסוימות ומומלץ לטפל באוכלוסיות המוכרות למטפלים ושיודעים כיצד לטפל בהם או לקבל הכשרות נוספות לגבי אוכלוסיות מיוחדות אלו. יובהר כי התעודה מאשרת סיום הכשרה בסיסית של EMDR ואינה מהווה תעודת הסמכה של מטפל EMDR מוסמך. לצורך קבלת הסמכה יש לעיין בתנאי ההסמכה כפי שכתובים באתר העמותה הארצית לאי אמ די אר באתר www.emdr.org.il.

  • התנאים לקבלת הכרה לשלב א בEMDR דורשים נוכחות מלאה בכל הקורס ללא יוצא מן הכלל. לצורך כך ובהתאם להוראות מטעם EMDRאירופה, נוכחות תיבדק בתחילת כל יום לימודים ובסופו. לא יינתנו החזרים או זיכויים למי שלא נכח בקורס במלואו ולאור כך לא קיבל תעודת הכשרה.

  • שעות הקורס בין 0830-1800. לא יינתנו אישורים לאיחור או יציאה מוקדמת ולכן יש להיערך בהתאם מראש. הקבלה להכשרה של שלב א' בEMDR ואישור להתחיל להתנסות בשיטה עם מטופלים מותנה בכך שקיימת הכשרה טיפולית קודמת כפי שמפורט באתר העמותה: www.emdr.org.il.

  • המעבר משלב א' לשלב ב' מחייב לפחות 5 שעות הדרכה. במסגרת הקורס במפרשים יתקיימו קבוצות הדרכה לצורך כך. מי שמטעמים כלשהן יחסיר הדרכות, לא יוכלו להמשיך לחלק ב' של ההכשרה ללא השלמת הדרכות אלו ולא יקבלו הכרה כמי שעברו הכשרה בסיסית של EMDR. במידה ולא יימצאו הדרכות פנויות נוספות להצטרף אליהם, חובת השלמת זו תחול על חשבונם של סטודנטים אלו עם אחד ממדריכי אי אמ די אר המוסמכים מטעם העמותה הארצית לאי אמ די אר (ללא השתתפות המכללה בעלות זו). כמו כן, קבלת תעודת סיום ההכשרה תינתן רק לאחר סיום הדרכות החובה של שלב ב'.

  • שימו לב: עד לסיום ההרשמה של כלל הסטודנטים לקורס, לא יהיו שיבוצים לקבוצות ההדרכה. אין התחייבות להתחשב בזמנים הפנויים של הסטודנט לגבי שעות ההדרכה ויש להתכוונן לכך שההדרכה שתהיה בת שעתיים תהיה מתישהו בין השעות 09:00 ל16:00. פרסום שעות קבוצות ההדרכה והשיבוץ אליהן תתבצע לפני תחילת הקורס.

 

דרישות הקורס:


בעלי תעודה מוכרת כמטפל על יד משרד הבריאות/תוקף החוק, מטפלים משפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, בעלי תואר שני במסלול טיפולי (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באומנות).


כל מקרה אחר אשר עונה או מתקרב לקריטריונים של קבלה לא סטנדרטית כפי מופיע באתר העמותה רשאי לבקש דיון של וועדת החריגים. הוועדה תדון בכל מקרה חריג לגופו. ניתן לשלוח בקשה לוועדת החריגים דרך מזכירות העמותה: office@emdr.org.il. קבלה לקורס לחריגים מותנית באישור ועדת חריגים של העמותה.

סרטונים רלונטיים
bottom of page