top of page

סדנה מס 16. בנייה ותחזוקה של הברית ההדרכתית מעמדה של אינטגרציה בפסיכותרפיה

מנחה

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

מה בסדנה?

הברית ההדרכתית (Bordin 1983, Wood 2005) הנה מושג א-תיאורטי, המתייחס ל- 3 מרכיבים: הקשר הנוצר בין המדריך למודרך, והסכמה ביניהם על מטרות ומטלות ההדרכה. הברית ההדרכתית נחשבת כ"גורם משותף", התורם לקידום תוצאות הטיפול והתפתחותו המקצועית של המודרך מעבר לגישות טיפוליות. בסדנא נתבונן על הברית ההדרכתית ומרכיביה, ונציע מספר מושגים הלקוחים מגופי ידע שונים לבנייה ותחזוקת הברית ההדרכתית מעמדה אינטגרטיבית בפסיכותרפיה.

תחילה נציג את המודל של פרולי וסרנט, העוסק ב- 3 מימדים באמצעותם ניתן לאפיין סגנונות הדרכה שונים: מימד סמכות המדריך, עמדת המדרך ומוקד ההדרכה. באמצעות מימדים אלה נאפיין את ההדרכה מעמדה אינטגרטיבית ונראה כיצד ניתן בהדרכה זו לחזק את הברית ההדרכתית. בהמשך נגדיר את המושג של "קרעים ואחוי" בברית ההדרכתית תוך שימוש במושגים של ספרן, מורן ויובנקס. נעסוק באסטרטגיות לזיהוי  ואיחוי של קרעים ובתרומה  של תהליך זה לחיוזק הברית ההדרכתית ולהתפתחות המקצועית של מודרכים. זווית נוספת להתבוננות בברית  ההדרכתית תוצג באמצעות המושג "מעגל הבטחון", הנשען על תיאוריית ההתקשרות של בולבי. מושג זה יושם לתיאור הקשר ההדרכתי ותהליך ההדרכה על ידי  פיטש ושותפיו. נדון בדרכי תקשורת בין מדריך למודרך על הקשר ההדרכתי בעזרת המושג  האינטגרטיבי של immediacy  (היל). בהמשך הסדנא ננתח תיאורי מקרה של הדרכה שיביאו המרצות ונתרגל את המיומנויות לקידום הברית ההדרכתית בעזרת משחקי תפקיד. חומר קריאה יוצע למשתתפים טרום הסדנא.

מטרות הסדנא:

היכרות תיאורטית וקלינית עם המושגים, העוסקים בבניית הברית ההדרכתית מעמדה של אינטגרציה בפסיכותרפיה והדרכים לקידומה ותחזוקה.

דרכי הלמידה:

הרצאה תיאורטית מלווה בדוגמאות קצרות,  יישום פרקטיקות בהדרכה מעמדה אינטגרטיבית באמצעות ניתוח תיאורי מקרה של הדרכה ומשחקי תפקיד בהדרכה

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

פרופ' אוריה תשבי - מנהלת מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי. פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. בעבר אחראית הדרכה בשירותי הייעוץ באוניברסיטה העברית, ומנהלת שירותי היעוץ. חברת סגל בחוג לפסיכולוגיה ובבית הספר לעבודה סוציאלית. מדריכה סטודנטים על עבודתם הקלינית, וחוקרת תהליכים בפסיכותרפיה קצרת מועד. בעלת הכשרה בטיפול פסיכודינמי ארוך טווח וקצר טווח, וכן טיפול משפחתי וזוגי.

ד"ר אסתר במברגר - פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מתמחה בתחום של טיפול בהורים ילדים נוער והגיל הרך בגישה אינטגרטיבית. מנהלת תוכנית עוגן ואחראית מסלול לטיפול בילדים, נוער והורות מרצה ומדריכה תוכנית עוגן, מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו, מרצה ומדריכה סטודנטים ואנשי מקצוע בתהליכי הכשרה, אוניברסיטת רייכמן בהרצליה, ובארגונים בשדה העוסקים בטיפול בילדים ונוער בסיכון. בוגרת תוכנית ההכשרה להדרכה במודל פסיכותרפיה ילד הורה CPP.

bottom of page