top of page
עבודה אנליטית ויצירה הדדית של נפשות:
מבטים על התאוריה והקליניקה של תומס אוגדן
מרצים: ד"ר בעז שלגי, פרופ' עפרית שפירא-ברמן, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר
מנחה: נעמה גרינולד
20.10.2023

אפיקים – מדרשה להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

ביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו

שמחים להזמינכם ליום עיון

עבודה אנליטית ויצירה הדדית של נפשות:

מבטים על התאוריה והקליניקה של תומס אוגדן


מרצים: ד"ר בעז שלגי, פרופ' עפרית שפירא-ברמן, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר.

מנחה: נעמה גרינולד


יום העיון יתקיים ביום שישי 20.10.2023 בין השעות 8:30-14:00

במכללה האקדמית תל-אביב יפו רחוב רבינו ירוחם 2, יפו

אנשי מקצוע: 180 ₪ מתמחים וסטודנטים: 120 ₪


מגעו של ת. אוגדן עם הפסיכואנליזה אינו רק גילויה מחדש כתאוריה ופרקטיקה, אלא הזמנה עמוקה לחלום, לחוות, לחיות ולדבר מחדש תוך מגע של נפשות זו בזו בטיפול, בהדרכה ובאזורי מפגש אנושיים נוספים.

תומס אוגדן הינו אחד מהפסיכואנליטיקאים היצירתיים, המסקרנים, המחדשים והפוריים של ימינו. כתיבתו מזמנת מפגש מחודש עם ובין תאורטיקנים פסיכואנליטיים קודמים, תוך שהוא הופך ומהפך רעיונות יסוד בפסיכואנליזה ומלהטט בינם לבין פילוסופיה, ספרות, לעיתים אף פוליטיקה ותחומי דעת נוספים. תחת עטו מושגים כמו, הלא מודע, הנפש האנושית, עונג, שליטה, חלימה, אסוציאציות חופשיות, הקונפליקט האדיפלי, הדרכה ועוד  מקבלים משמעויות ורבדים נוספים. לעיתים הוא הוגה, לעיתים מספר, לעיתים מדריך, ולעיתים מדמיין. תמיד הוא נע ו'רוקד' עם השפה, מגלה מחדש, ממציא וסולל דרכה נתיבים למחוזות נפשיים חדשים.

יום העיון מביא מספר נקודות מבט מרתקות בפני עצמן על הגותו ועל דרכו הקלינית של אוגדן. המרצים, כולם עוסקים מזה שנים בכתיבתו ובנקודות המפגש שלהם עימו במציאות ודרך הגותו.


תוכנית היום:

8:30-9:00 התכנסות

9:00-10:15 ד"ר שרון זיו-ביימן – פתיחה וברכות

נעמה גרינולד – הקדמה: 'להפוך את הביצוע להלחנה'

ד"ר בעז שלגי – לגלות מחדש את הפסיכואנליזה – דרכו של אוגדן ליצירת מודל

פסיכואנליטי של תנועה נפשית.

דיון בהשתתפות הקהל

10:15-10:30- הפסקה

10:30-12:00 – פרופ' עפרית שפירא-ברמן - במה 'זה תלוי'  – על משנתו האונטולוגית של

תומס אוגדן.

קובי אבשלום – 'שיר של קרח ואש': אמצעים וכשלים בפענוח תמונות

יחסי-אובייקט מופנמים.

דיון בהשתתפות הקהל

12:00-12:30- הפסקה

12:30-14:00  – מיכל ארוך תמיר - 'היות ללא תשוקה' בחדר הטיפולים – דברים שלמדתי

מתומס אוגדן.

ד"ר שמשון ויגודר – 'להתעורר לחיים' – בין סימפטום למטאפורה

דיון בהשתתפות הקהל


אודות המרצים והמנחה:

קובי אבשלום, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה, מורה ומדריך, יו"ר לשעבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

מיכל ארוך תמיר, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב. מאמריה עוסקים בהיבטים פסיכואנליטיים של שלבים פרה-אדיפליים. מלווה ע"י תומס אוגדן בהדרכה ובכתיבה.

נעמה גרינולד, פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה בקליניקה פרטית בירושלים ובייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה הקלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית. מרכזת מדרשת 'אפיקים', מדריכה ומרצה ב'עוגן' בית הספר לפסיכותרפיה שבמכון מפרשים.

ד״ר שמשון ויגודר, פסיכולוג, חבר במכון ת״א לפסיכואנליזה בת זמננו. חיבר הקדמות למספר ספריו של ת. אוגדן (שתורגמו לעברית), וכן ערך במשותף עם פרופ' עמנואל ברמן את ספרו "על אי היכולת לחלום״. לימד על משנתו של אוגדן במסגרות שונות וביניהן בתוכנית ללימודי פסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן. הודרך בעבר באופן פרטני ע"י תומס אוגדן.

ד״ר בעז שלגי, פסיכולוג קליני, מורה ומדריך בתכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. עורך ראשי (משותף) של כתב העת ״שיחות״ - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.

פרופסור עפרית שפירא-ברמן, מרצה בכירה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, אנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו וראש מערכת "מארג". עובדת יותר מעשור עם תום אוגדן. כתבה עשרות מאמרים אנליטיים. ספרה Psychoanalysis and Maternal Absence; From the traumatic to Faith and Hope יצא בהוצאת Routledge. בימים אלו שוקדת על ספרה שיעסוק במשנתו התיאורטית של תום אוגדן, בהוצאת Routledge.

bottom of page