top of page

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR
שלב א' + שלב ב' + RTEP

הכשרה בהיקף 100 שעות אקדמיות

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR
שלב א' + שלב ב' + RTEP

EMDR, שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה ביחס לשאר הטיפולים הממוקדים בטראומה מובן הרחב, ודורשת פחות מהמטופל.
עם השנים הטיפול הורחב לטיפול במנעד רחב מאוד של סוגיות וכיום מהווה פסיכותרפיה רחבה המאפשרת עבודה על כלל הבעיות שמקורן בזיכרונות עבר.

bottom of page