top of page
Open Book

קוראים כאן ועכשיו - שיחות עם סופרים

מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: 

בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן

Jan Abram ו- Robert Hinshelwood

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

הפרדיגמה הקלינית של מלאני קליין ודונלד ויניקוט
Jan Abram ו- Robert Hinshelwood

The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and Dialogues

מבקש להציג את העקרונות הבסיסיים הפסיכואנליטיים הייחודיים של קליין ווויניקוט. מטרת הספר היא להשוות ולהנגיד בין מושגים מרכזיים כדי להראות כיצד שתי הגישות התפתחו לתיאוריות פסיכואנליטיות ייחודיות.

הספר מורכב מחמישה חלקים עיקריים כל חלק כולל שני פרקים האחד מוקדש לקליין ונכתב על ידי הינשלווד והשני מוקדש לויניקוט ונכתב על ידי אברם. 


הפרקים מתארים את השקפותיהם של קליין וויניקוט על חמישה נושאים נבחרים:

  • עקרונות בסיסיים

  • התפתחות נפשית מוקדמת

  • התפקיד של האובייקט המציאותי

  • כאב נפשי בתיאוריה הפסיכואנליטית

  • פרקטיקה ותיאוריה.

כל אחד מחמשת החלקים מסתיים בדיאלוג בין המחברים.


ג'אן אברם ובוב הינשלווד ביחד עם ענר גוברין ושרון זיו ביימן יקיימו דיאלוג חי על נקודות הדמיון והשוני בין קלייו וויניקוט על נושאים כמו: התפתחות נפשית, מקומה של המציאות החיצונית בחיי התינוק, שנאה ותוקפנות, בריאות וחולי נפשי ומטרות הטיפול.


המפגש יתקיים ב- 21.4.21 בשעה 19:30-21:00


מתוך הספר:

בוב: מההתחלה, אולי בתוך רגעים ספורים מלידתו, תינוק מוצא כשלעצמו את האמצעים הנואשים "לזעום עם רצח בליבו", כפי שאנו מכנים זאת. התחלה מוקדמת זו רומזת, לדעתי, על מקור ביולוגי... צעקה זה תופסת את ההיבטים האימהיים של כולנו. האם זה הישג? כבר בשלב זה? או, האם "השנאה" של ויניקוט שאותה הוא מציג כהישג שונה מהזעם וההרסנות של התינוק שתיארתי? רוב האמהות יסכימו איתי, אני מאמין, ששנאה קיימת כבר מההתחלה.

ג'אן: אני לא חושבת שזה אפשרי שתינוקות שזה עתה נולדו, אם לצטט אותך, "זועמים עם רצח בליבם". ואני לא חושבת שזה בגלל שאני רגישה לגבי הרעיון הזה!


הספר נמכר בהנחה של 20% באתר רוטלד'ג (קוד הנחה KML20)

https://www.routledge.com/The-Clinical-Paradigms-of-Melanie-Klein-and-Donald-Winnicott-Comparisons/Abram-Hinshelwood/p/book/9781782203100

bottom of page