top of page
Open Book

קוראים כאן ועכשיו - שיחות עם סופרים

מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: 

בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן

אודי בונשטיין

10.2.2021 19:30-21:00

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

?חולם מלא - איך להבין חלומות

"בחודש האחרון היו לי את החלומות המוזרים ביותר ]...[ זה כאילו שאני אומר לעצמי דברים שאני לא רוצה לשמוע כשאני ער". פרופ׳ איזק בורג, דמות מסרטו של ברגמן תותי בר.


"במשך שנים אני מנהלת יומן חלומות. אינני יכולה להצביע על מטרתה של עבודה מחייבת זו שלקחתי על עצמי, אבל עם השנים נהפכו המחברות לביוגרפיה של חיי החלומים". אגי משעול


ספרו של אודי בונשטיין הוא מדריך אינטגרטיבי המוליך צעד אחר צעד בתרגול ופיתוח היכולת להיות 'חולמים מלאים': שיפור יכולת ההתבוננות בחלום, התנסות בחלימה צלולה (חלימה במהלכה יודעים שחולמים) ושימוש בה כבאמצעי טיפולי (מגביר תובנה, מסייע בפתרון בעיות וקונפליקטים, מאיץ תהליכי יצירה, ומסייע בהתמודדות עם סיוטי לילה).


בפרקים הראשונים בוחן בונשטיין את התשתית התיאורטית לנושא החלומות והחלימה ממספר נקודות מבט, לעתים מתחרות, אך לרוב משלימות זו את זו. הוא ממשיך בתיאור ובבדיקה אמפירית של הרעיון לפיו בבסיס היכולת לחלום באופן מלא ומשמעותי עומדות תכונות כמנטליזציה, או תיאוריית המיינד שלנו, היכולת להיספג בחוויה והיכולת להיות במצב היפנוטי. חלקו השלישי של הספר מוקדש להיבטים ישומיים בעבודה הטיפולית.


במסגרת "קוראים כאן ועכשיו" ענר גוברין ושרון זיו ביימן ישוחחו עם אודי בונשטיין על גישתו החדשה, על תפיסת החלום מפרספקטיבות שונות וכן על משמעות החלומות הראשונים בטיפול, חלומות של מטופלים על מטפלים, עבודה עם חלומות בטיפול קבוצתי וסוגיית הזיכרון הטראומטי המודחק המתעורר בעקבות חלום.

bottom of page