top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

להבין את לאקאן

סמינר קריאה בהנחיית ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

  • הסתיים
  • 4,500 דולר אמריקאי
  • Rabenu Yeruham Street

תיאור השירות

ז'אק לאקאן נחשב בעיניי חלק ניכר מהעוסקים בפסיכותרפיה כ not-me, כאחר או זר וזאת לאור האופן בו הוא לוקח את המובן מאילו והופך אותו על פיו. ואכן, במקום לעסוק בעצמme, לאקאן נאמן לרעיון של פרויד אודות האחרות הראדיקלית של הלא מודע. כל מה שנכלל תחת המנגנון של הלא מודע הוא זה שנמצא בזרות רדיקאלית, הרחק meמני ולכן הוא טומן בחובו את הפוטנציאל לחלץ אותנו מכפיית החזרה של הסימפטום. קבוצת הקריאה תעסוק במושגי יסוד בגישה הפסיכואנליטית של ז'אק לאקאן תוך התייחסות לאופנים בהם לאקאן קרא וניתח את כתבי פרויד. הסמינר ימקם את לאקאן בתוך מגוון גישות בתוך הפסיכואנליזה תוך דיון בנקודות הדמיון והשוני שלו מפרויד ומתיאורטיקנים אחרים והתייחסות לתרומותיו הייחודיות. במהלך המפגשים נקרא טקסטים נבחרים, חלקם של לאקאן עצמו וחלקם של תיאורטיקנים שכתבו על לאקאן, וננסה לקשר את הטקסט אל הקליניקה, תוך דגש על חשיבה השוואתית עם תיאורטיקנים אחרים מתחום הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה.


פרטי איש הקשר

  • רבנו ירוחם 2, תל אביב יפו, Israel

    052-7341212

    mifrasim@mta.ac.il


bottom of page