top of page

לפעמים נעים יחד: מבט התייחסותי על הקשר הטיפולי וקבלת החלטות בטיפול מבוסס אינטגרציה.

מנחה

ד"ר ליהי בלסון חמל וד"ר דנה מור

מה בסדנה?

בסדנא זו נעסוק בקשר הטיפולי, על המידע שהוא מחזיק, על ההזדמנויות ורגעי המפגש שהוא מייצר, כבסיס לחשיבה על סוגי התערבויות בטיפול מבוסס אינטגרציה.
העמדה ההתייחסותית בפסיכואנליזה מתייחסת אל הנפש כדיאדית ואינטראקטיבית מטבעה. גישה זו שמה דגש על כך שהמצוקות בגינן מגיעים אנשים לטיפול נוצרו בתוך יחסים, ולפיכך יוכלו להשתנות בתוך הקשר של יחסים, מתוך יצירה והשתנות משותפת. הקשר הטיפולי, מהווה אם כן אתר חקירה משמעותי ורב עוצמה, וגם ה"מנוע" הדוחף את תהליכי השינוי בטיפול. עם זאת, עמדה זו אינה מכוונת בהכרח להתערבות טיפולית כזו או אחרת.

הגישות מבוססות האינטגרציה מציעות אפשרויות התערבות שונות, שמטרתן תהיה לעזור למטופלת לרכוש דרכי התבוננות חדשות ולהרחיב את טווח הבחירה שלה בחייה. הן מציבות קריטריונים רלוונטיים, שיעזרו לבחון איזו התערבות מתאימה, וזאת בהתאם לבקשת המטופל, סיבת הפנייה שלו, מבנה אישיותו, ההיסטוריה שלו, מצבו בחיים, סגנונו המילולי והקשר הטיפולי.

בסדנא נתמקד בהקשבה לקשר הטיפולי הייחודי שנוצר בחדר, על מאפייניו והשינויים העדינים המתרחשים בו. נדבר על מקרים, דוגמאות ורגעים שלנו עם המטופלים והמטופלות שלנו בחדר הטיפול. ננסה לבחון כיצד הקשבה מסוג זה יכולה לסייע לנו לבחור את דרכי ההתערבות המתאימות ולצפות את השפעתם של מהלכים שונים.

מטרות הסדנא:

  • הרחבת ההתבוננות והחשיבה של המשתתפים והמשתתפות על תרומת הקשר הטיפולי לקבלת ההחלטות בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה.

  •  נבקש להגביר את יכולתנו לפגוש ולהכיר את עצמנו כמטפלים בקשר עם מטופלים שונים, על האיכות הייחודית שמתקיימת ברגעים וצמתים שונים בטיפול.

דרכי הלמידה:

המחשה ראשונית דרך הצגת דוגמא טיפולית, מבוא תיאורטי והאפשרויות שהשפה ההתייחסותית פותחת בפנינו בעולם האינטגרציה בפסיכותרפיה, דיון על מקרי טיפול.

אודות המנחה

ד"ר ליהי בלסון-חמל - פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מרצה, מדריכה ומרכזת את מסלול המבוגרים בתכנית 'עוגן', בבית הספר לפסיכותרפיה 'מפרשים'. חברה ומדריכה בקבוצת 'שיח' - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית. מטפלת בנוער ובמבוגרים בקליניקה פרטית בתל אביב. עוסקת במודלים של אינטגרציה בין טיפול פסיכודינמי-התייחסותי לבין CBT; כותבת, מלמדת ומדריכה בנושא זה.

ד"ר דנה מור – פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. חברה ומדריכה בקבוצת 'שיח', מכון לפסיכותרפיה התייחסותית. מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה במכון 'מגיד' ובבית הספר לפסיכותרפיה של המרכז הבינתחומי בהרצליה. מטפלת במבוגרים בקליניקה פרטית בתל אביב.

bottom of page