top of page

הקשבה לגוף בניווט האתיקה והטכניקה הטיפולית.

מנחה

ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

מה בסדנה?

הסדנה תעסוק בהבחנה בין קונברסיה לתופעה פסיכוסומאטית. הקונברסיה מהווה חלק מהאנטומיה הסומאטו-סימבולית הפרוידיאנית אשר רואה את ההתלכדות של הגוף והנפש כחלק מאירוע סימבולי מסמני. לאור זאת הקונברסיה מהווה אקט מטאפורי לא מודע אשר מבקש מהמטפל להתייצב בתוך אתיקה אקספלורטיבית סמנטית כלומר להשתמש בכלים פרשניים על מנת ליצור שינוי. התופעה הפסיכוסומאטית לעומת זאת מושתת על הפרדיגמה של ה"אמבודימנט" אשר רואה את האקט הגופני כמשען לפונקציה הנפשית. פרדיגמה זו מבקשת מהמטפל להתייצב במקום של אקטינג אאוט. לפי נקודת מבט זו ישנה חשיבות לפעולה של הגוף ולאבראקציה של האפקט בטכניקה הטיפולית.

מטרת הסדנא:

לבחון את המענה שהקליניקה יכולה לתת לשאלת הפסיכופיזית.


דרכי הלמידה:

קריאה מונחית של טקסטים פסיכואניליטיים (פרויד, קליין, לאקאן,) ופילוסופיים (מרלו פונטי, הוסרל,פוקו, לקו וג'ונסון)

אודות המנחה

ד"ר אנדרס קוניצ'זקי - פסיכולוג קליני ורפואי מדריך , חבר סגל במכללה האקדמית תל אביב יפו ובמכון מפרשים. מנכ״ל ופסיכולוג ראשי, ת.ל.מ. רשת ארצית לאבחון וטיפול פסיכולוגי. חבר ומרצה לשעבר בפורום תל אביב של השדה הלאקאניאני הבינלאומי.

bottom of page