top of page

"פְּתַח לָנוּ שַׁעַר בְּעֵת נְעִילַת שַׁעַר כִּי פָנָה יוֹם" - מפת דרכים ושערי כניסה אפשריים בטיפול בילד ובהורה באמצעות גישת הפסיכודינמיקה המעגלית של ווכטל.

מנחה

ד"ר הדר ברנט-פרידלר, ד"ר דפנה דולברג, ד"ר מעיין שורר

מה בסדנה?

הספרות המחקרית והקלינית מדגישה את חשיבות שילוב עבודה טיפולית עם הורים כחלק אינהרנטי מטיפול בילדים ובני נוער. עבודה כזו קוראת לתנועה בין העולם הפנימי של ההורה לבין העולם הפנימי של הילד, וכן בין חוויות עבר והווה של כל אחד מהם וחוויות של הקשר לבין דפוסי אינטראקציה ממשיים. עבודה מורכבת שכזו דורשת מסגרת תיאורטית וקלינית אינטגרטיבית, שתהווה מפת דרכים מכוונת, אשר תאפשר תנועה וגמישות בקבלת ההחלטות הטיפוליות יחד עם החזקה והבנייה.

בסדנה נמחיש כיצד שילוב בין גישת הפסיכודינמיקה המעגלית לבין מודלים התפתחותיים, המדגישים השפעות גומלין בין הילד להורה, יכול לספק מסגרת תיאורטית מתאימה ומפת דרכים שכזו. הפורמולציה של הפסיכודינמיקה המעגלית מזמינה התייחסות להשפעות הדו-כיווניות, בין מבנים פסיכולוגיים תוך נפשיים לבין אינטראקציות בינאישיות, וכיצד אלו תורמות להיווצרות ולשימור סימפטומים מחד ולקידום תהליכי שינוי מאידך. ככזו, היא יכולה להוות בסיס למפת עבודה, המספקת התבוננות מושכלת על שערי הכניסה האפשריים והתנועה ביניהם בעבודה הטיפולי,ת הן מרמת הסטינג - עם מי עובדים  (הורים, טיפול פרטני לילד, טיפול דיאדי, משפחתי ועוד), והן ברמת המרחב בו תתמקד העבודה הקלינית (ייצוגים תוך אישיים, אינטראקציות בין אישיות, התנהגות) ואופני ההתערבות המגוונים (CBT, מנטליזציה, ממוקד חוויה, ועוד).

במהלך הסדנה נתייחס לעקרונות העבודה הטיפולית האינטגרטיבית בטיפול בילד ובהורה ונציג את גישת הפסיכודינמיקה המעגלית בהקשר זה. כמו כן נציג את התפיסה הדינמית- התפתחותית להבנת קשיים של ילדים. נדון כיצד השילוב ביניהן  מסייע לבניית הפורמולציה לקשיי הילד, תכנון הטיפול וניווטו. בהמשך נציג את מפת הדרכים המעגלית לטיפול בילד ובהורה שבה אנו משתמשות ויחד נתנסה בשימוש במפה זו לאיתור שערי כניסה רבים ומגוונים להנחיית העבודה הטיפולית.


מטרת הסדנא:

הקניית מפת דרכים ישימה שתוכל להוות כלי להמשגה, הערכה והתנעה של תהליכי שינוי אפשריים בעבודה בטיפול בילד ובהורה.


דרכי הלמידה:

הלמידה בסדנה תשלב למידה תיאורטית, הצגות מקרה קצרות והתנסות חוויתית-מעשית ביישום מפת דרכים במקרים שיוצגו.

אודות המנחה

ד"ר הדר ברנט-פרידלר - עובדת סוציאלית קלינית מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, בעלת תואר דוקטור בניהול ויישוב סכסוכים. בסגל מכון "מפרשים" לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית ת"א יפו: מדריכה ומלמדת ב"עוגן", תוכנית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה, וב"קפסולה", תוכנית לטיפול משפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית. עוסקת בעבודה טיפולית אינטגרטיבית המקיפה את המשפחה על כל שלבי התהוותה- טיפול פרטני, זוגי, דיאדי ומשפחתי. מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בתל אביב.

ד"ר דפנה ג'. דולברג - פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, ראשת המגמה ההתפתחותית (בהווה) והקלינית (לשעבר) במכללה האקדמית ת"א יפו. מטפלת בילדים ובמבוגרים ומומחית-מדריכה בטיפול הורה-ילד ובטיפול CPP. חוקרת תהליכי הורות, ובמיוחד מנטליזציה הורית ותרומתה לחווית ההורות ולבריאות נפשית בקרב ילדים באוכלוסיות בסיכון גבוה ונמוך. מטפלת, מכשירה ומדריכה מטפלים.ות לעבודה אינטגרטיבית עם הורים במסגרות שונות.

ד"ר מעין שורר - פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה. מדריכה מוסמכת בטיפול קוגניטיבי התנהגותי מטעם איט"ה. מרצה מן המניין בסגל האקדמי של התכנית לפסיכולוגיה קלינית במרכז האקדמי רופין. ניהלה מעל לעשור את היחידה לפוסט טראומה ואילמות סלקטיבית של מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, וכיום משמשת כמדריכה מקצועית ומרכזת המחקר של היחידה. בעלת קליניקה פרטית, בה עוסקת בטיפול בילדים, מבוגרים ובטיפול בהורות, בגישה אינטגרטיבית, המשלבת גישות התפתחותיות, פסיכודינמיות וקוגניטיביות-התנהגותיות.

bottom of page