top of page

כלים ורעיונות מהגישה הנרטיבית להתמודדות עם טראומה ואובדן

ד"ר רון נסים, גב' שלומית גילוני-ברק ופרופ' יוחאי נדן

על ההרצאה

המציאות אליה קמנו אחרי אירועי יום השבת היא בלתי נסבלת.

מעבר לשוק וההלם הנוראיים, כל אחד מאיתנו ובוודאי אנשים שנחשפו באופן ישיר לאובדן והזוועות, מתקשים לצקת משמעות לריבוי האירועים. אנחנו כואבים בצורות שונות את מה שהתרחש ועוד ממשיך לייצר מעגלי חרדה, אובדן, הרס וטראומה.


חלקנו נאבקים למצוא-מחדש את תחושת המסוגלות הפנימית, ולהכניס חזרה בצורה זו או אחרת, איזון בין תחושות של חוסר אונים והיעדר תקווה, לתחושות של התכוונות לעתיד טוב ובטוח יותר.


בערב זה, נבקש להביא רעיונות וכלים מהגישה הנרטיבית, שמצאנו שיכולים להתוות דרך ולתת השראה לנו כמטפלים בשעות הקשות ביותר של הקיום האנושי.

נדבר האופן בו כשאנחנו מאזינים לסיפורים של טראומה ואובדן, ננסה במקביל לשמוע, להאיר ולהרחיב סיפורים אחרים של יוזמה, תגובה ותקווה. נציע כלים שונים ליצירת אזורים של בטחון בנפש, והגברת היכולת של אנשים לעגן את המשאבים שלהם בהתאם לערכים, חלומות, יכולות וכישורי החיים שלהם. נדגים גם כיצד ביטויים של כאב או מצוקה עשויים להיות עדות לכוונותיו של האדם, ערכים הקשורים לקבלה, צדק והוגנות, תפיסות עולם מוסריות ביחס לאיך העולם אמור להיות.

בהרצאה נתייחס לרעיונות אלה ביחס לעבודה עם הפרט, המשפחה וגם הקהילה.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום חמישי ה-19.10.23 בשעה 20:30

על המרצה

ד"ר רון נסים, גב' שלומית גילוני-ברק ופרופ' יוחאי נדן

ד"ר רון נסים :

PhD, פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, במסלול לטיפול זוגי פסיכואנליטי באוניברסיטת תל-אביב, במכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי ובמכון אקרמן בניו-יורק. קליניקה פרטית בגבעתיים.​


גב' שלומית גילוני ברק :

M.A, פסיכולוגית חינוכית מדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת. מרצה ומדריכה במכון מפרשים לחקר והוראת פסיכותרפיה אינטגרטיבית במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, בבי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב במסלול טראומה, שותפה ביצירה והובלת קפסולה- תוכנית לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך עמדה אינטגרטיבית, במכון מפרשים, קליניקה פרטית בגבעתיים


פרופ' יוחאי נדן :

PhD, הוא עובד סוציאלי, מטפל זוגי ומשפחתי ומדריך מוסמך, אשר עובד בגישה מערכתית-אינטגרטיבית, תוך זיקה לגישה הנרטיבית, ומשלב בין עבודה טיפולית, הוראה ומחקר אקדמי. יוחאי הוא פרופסור חבר וראש תכניות המוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, וחבר בצוות מכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי.

bottom of page