top of page
Business Meeting

יישום עקרונות הריאיון המוטיבציוני לשינוי בהתערבויות ממוקדות קריירה

מרצה: פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

הצגת מקרים: גב' יעל הכהן


בעשור האחרון אנו עדים לגוף מחקר ראשוני אשר מאשש את היעילות של שימוש בעקרונות ושיטות של גישת הריאיון המוטיבציוני לשינוי במצבים של קבעון ו/או משבר בתחום הקריירה והעבודה. גישת הריאיון המוטיבציוני הינה גישה טיפולית ממוקדת מטופל (client-centered) שפותחה ע"י מילר ורולניק, ומטרתה לקדם שינוי – הצבת מטרות ומימושן - באמצעות חשיפת מקורות המוטיבציה הפנימית של המטופל. ביום הלמידה נכיר את עקרונות ושיטות גישת הריאיון המוטיבציוני ואת יישומן הייחודי בפסיכותרפיה ממוקדת-קריירה, במטרה לסייע למטופל להגדיר את מטרות השינוי, לגבש את זהותו המקצועית, וללוות אותו במימוש בפועל בעולם העבודה.


הצורך בכלים טיפוליים להנעה וניהול של תהליכי שינוי בעולם העבודה גובר על רקע עלייה בשכיחותם של מקרים בהם המוקד הטיפולי נע סביב משברים ודילמות הקשורים לניהול קריירה ולמימוש עצמי בעולם העבודה, בפרט בשנה האחרונה של פנדמיית הקורונה. שתי סיבות מרכזיות לכך. מחד, חלו תמורות בתפיסתו של הפרט את מקום העבודה בחייו. הקריירה שלו הפכה לגורם מרכזי בהגדרת זהותו, בד בבד עם הפנמת נורמות עכשוויות לפיהן זוכים בהערכה דפוסי קריירה המאופיינים בגישה פרואקטיבית לתנועה ושינוי (בעוד דפוסים יציבים והתמדה לאורך פרקי זמן ארוכים נתפסים כמשקפים סטגנציה). מאידך, עולם העבודה עבר גם הוא תהפוכות מרחיקות לכת. הוא הפך לדינאמי באופיו, ואינו מספק יציבות תעסוקתית כבעבר.  בתוך הוויה של שינויים ומעבריםבצמתי קריירה ההולכים ומתרבים, יש החווים בלבלול ולעיתים אף חוסר אונים וקושי בהגדרת יעדי השינוי, בהנעת השינוי וביישומו בפועל. הגישה המוטיבציונית יכולה להציע כלים להתמודדות עם אתגרים אלו.


מבנה יום הלמידה:
9:00-10:00 – דילמות רוויות אמביוולנציה ועיצוב דפוסי קריירה: כיצד מוגדר יעד השינוי באמצעות שיטות של הריאיון המוטיבציוני בטיפול ממוקד-קריירה ועבודה.

10:15-11:30 – מקיבעון להנעת שינוי, צמיחה ומימוש בעבודה: עקרונות, כלים, והמחשה באמצעות ניתוח מקרה.

11:45-12:15 – על פרשת דרכים – הדגמה ודיון במקרה של דילמה תעסוקתית.

12:15-12:30 – דיון בשאלות וסיכום.


קהל היעד: פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, ויועצי קריירה.


עלות יום הלמידה 50  ₪


פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ– פרופסור (בדימוס) לפסיכולוגיה תעסוקתית. הקימה את התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית במכללה האקדמית ת"א-יפו, וניהלה אותה במשך 14 שנים. פרסמה מאמרים רבים בעיתונות המקצועית בארץ ובעולם. מחקריה מתמקדים בתהליכים פנימיים מעצימים ומחלישים המעצבים את דפוסי הקריירה וההסתגלות של הפרט לעולם העבודה. פרופ' בראונשטיין-ברקוביץ הינה מומחית ומדריכה בתחום הייעוץ התעסוקתי ועוסקת בייעוץ וטיפול תעסוקתי בקליניקה פרטית. חברה בצוות העורכים של כתב העת 'אדם ועבודה'.


גב' יעל הכהן - פסיכולוגית תעסוקתית מומחית בייעוץ תעסוקתי. בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית במכללה האקדמית ת"א-יפו. כיום תלמידת שנה ב' בתכנית "עוגן" לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במכון "מפרשים". עוסקת בייעוץ ובטיפול תעסוקתי בקליניקה פרטית,  וכותבת באתר "מאקו" טור בענייני עבודה וקריירה. בעבר כתבה ביקורות על ספרי פסיכולוגיה במוסף הספרים של עיתון "הארץ", בו עבדה בין השנים 2004-2013 כמתרגמת ועורכת.

bottom of page