top of page
Business Meeting

הכנס השנתי לקידום אינטגרציה בפסיכותרפיה בישראל

ועדת ההיגוי של הכנס: ד"ר רון נסים ( יו"ר הכנס), גב' נעמה גרינוולד, ד"ר שרון זיו
ביימן, ד"ר ליהי חמל בלסון, גב' אסנת כהן-גנור, ד"ר רות מסר-קויצקי, ד"ר אלומה רייס

פורום עושים אינטגרציה במכון מפרשים שמחים להזמינכם

לכנס השנתי לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה לשנת 2023
בנושא:


כיצד לנווט בסבך?

קבלת החלטות טיפוליות כאתגר מרכזי בפסיכותרפיה מכוונת אינטגרציה

שיתקיים בחמישי-שישי, 16-17 במרץ 2023

בחמישי, 16.03.23 (בזום)
ובשישי, 17.03.23 (בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו, חבר הלאומים 10 יפו)

עלות לאנשי מקצוע 280 ₪ | עלות למתמחים ולסטודנטים 220 ₪


לאחר הצלחתו של הכנס הראשון, שקיימנו בשנה שעברה, אנחנו שמחים ונרגשים להזמינכם להשתתף בכנס השנתי לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה שיערך בחמישי, 16 למרץ אחה"צ במתכונת מקוונת, ובשישי, 17 במרץ, בקמפוס האקדמית תל-אביב-יפו.
השנה בחרנו להתמקד בסוגיה המעסיקה רבים מאיתנו, אשר צפה ועלתה בסדנאות ובדיונים
השונים שקיימנו במהלך הכנס שעבר ובפעילויות שונות לאורך השנה, והיא - כיצד מטפל.ת,
המחזיק.ה בעמדה אינטגרטיבית, מקבל.ת החלטות בטיפול.אתר הכנס- https://www.mifrasim.mta.ac.il/integration-conference2023

bottom of page