top of page

ארגז כלים לעבודה עם רגש

מרכזת הקורס ומרצה: אוסנת כהן גנור
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ד"ר שרון זיו ביימן, ריקי ברנשטיין, גלית גורן גלעד, ד"ר יפעת כהן, חני שטיין

תאריך הפתיחה יעודכן בהקדם

ארגז כלים לעבודה עם רגש

ההרשמה הסתיימה


בשנים האחרונות התפתחה ההבנה כי רגש הינו אחד הגורמים החשובים בעבודה הטיפולית. מחקרים מתחום מדעי המוח הובילו להעמקה של הבנת המנגנונים לרקונסולידציה של זיכרונות וחידדו את חשיבות ההבנה של רגשות ותפקידם. שיטות שונות התפתחו במקביל והביאו לחזית טכניקות שונות לעבודה עם רגש. בקורס זה אנו מבקשים לאגד את המידע מגישות שונות ולהופכו לארגז כלים. כך שגם מטפלים שאינם מתמחים בשיטה ספציפית יוכלו להעשיר את הבנתם ועשיתם הטיפולית.


מטרות הקורס :

✓ מתן ידע וכלים לטיפו ל בגישת ה'טיפול ממוקד רגש' (EFT)

✓ הקניית ידע בהתפתחות התאורטית של רגשות בפסיכולוגיה

✓ הבנת מושגים בסיסיים – רגש ,ויסות רגשי, נוירו-ביולוגיה של עבודה עם רגש

✓ הקניית טכניקות לעבודה עם רגש משיטות הגל החדש בפסיכולוגיה
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2800₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2500₪

bottom of page