top of page

ארגז כלים לעבודה עם רגש

מרכזת הקורס ומרצה: אוסנת כהן גנור
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ד"ר שרון זיו ביימן, ריקי ברנשטיין, גלית גורן גלעד, ד"ר יפעת כהן, חני שטיין

ימי ראשון, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים 30.4.23, 7.5.23, 14.5.23, 21.5.23, 28.5.23, 4.6.23, 11.6.23, 18.6.23, 25.6.23

מועד פתיחת הקורס: 30.04.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
ארגז כלים לעבודה עם רגש


בשנים האחרונות התפתחה ההבנה כי רגש הינו אחד הגורמים החשובים בעבודה הטיפולית. מחקרים מתחום מדעי המוח הובילו להעמקה של הבנת המנגנונים לרקונסולידציה של זיכרונות וחידדו את חשיבות ההבנה של רגשות ותפקידם. שיטות שונות התפתחו במקביל והביאו לחזית טכניקות שונות לעבודה עם רגש. בקורס זה אנו מבקשים לאגד את המידע מגישות שונות ולהופכו לארגז כלים. כך שגם מטפלים שאינם מתמחים בשיטה ספציפית יוכלו להעשיר את הבנתם ועשיתם הטיפולית.


יעדי הקורס:

1 .הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל בגישת הטיפול ממוקד הרגש.

2 .הקניית ידע בהתפתחות התאורטית של רגשות בפסיכולוגיה.

3 .הבנת מושגים בסיסיים: רגש, ויסות רגשי, הבנה נוירוביולוגית של עבודה עם רגש.

4 .הקניית טכניקות לעבודה עם רגש משיטות הגל החדש בפסיכולוגיה.
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2800₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2500₪

bottom of page