top of page

טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש, ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה

גב' מיכל זיו

ימי ראשון, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 5.3.2023, 12.3.2023, 19.3.2023, 26.3.2023, 2.4.2023

מועד פתיחת הקורס: 05.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש, ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה


טראומה נוגעת בכל אחד מאיתנו, הן כמטפלים והן כבני אדם. היא יכולה להיות טראומה התפתחותית הנובעת מבעיות בתהליכי התקשרות, מהזנחה, נטישה, פגיעה רגשית פיזית או מינית בינקות ובילדות המוקדמת, או ארוע חד פעמי או מתמשך המתרחש במהלך חיינו הבוגרים.


בקורס נלמד על הבנת הטראומה והטיפול בה דרך נקודות מבט שונות הכוללות בין השאר ממצאים עדכניים מחקר מדעי המוח, נוירוביולוגיה של רגשות, תאורית ההתקשרות ומחקרי התקשרות מודרנית, התאוריה הפולי-ואגאלית, השפעת הטראומה על הגוף וחשיבות העבודה עם הגוף בטיפול בטראומה, השפעת חוויות שליליות על התפתחות הנפש והמוח ותאוריות המתמקדות בעבודה רגשית וחוויתית כמפה טיפולית.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1600 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1400 ₪


bottom of page