top of page

טיפול בפגיעות מיניות בבני נוער
הערכה והתערבות מעמדה אינטגרטיבית

מגי סביץ' ושלומית ברק גילוני

10 ימי שני, בין השעות 18:30-21:00 בתאריכים: 25.3.24, 1.4.24, 8.4.24, 15.4.24, 6.5.24,2 20.5.24 ,27.5.24, 3.6.24, 10.6.24 ,17.6.24

טיפול בפגיעות מיניות בבני נוער
הערכה והתערבות מעמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 25.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

פגיעה מינית היא תופעה חמורה ביותר, בעלת שכיחות גבוהה המתרחשת בכל שכבות האוכלוסייה.

פגיעה מינית תמיד מתרחשת בסתר, ביחסי כוח וללא עדים. היא מלווה בבושה ואשמה ולרוב אינה מדוברת.

השלכותיה, על פי רוב, קשות, כרוניות ועיקשות. ההשפעות ניכרות בהתפתחות המוח, בהתפתחות רגשית, קוגניטיבית וחברתית של בני נוער. ככל שהפגיעה אינה מטופלת השלכותיה ניכרות בטווח הארוך.


בקורס נציג את הידע התיאורטי אודות תופעת הפגיעה המינית בבני נוער, ונקדם הבנה מעמיקה על מורכבותה ורב מימדיותה. כמו כן, נעסוק במשמעותה של הפגיעה מינית ובדמויות המעורבות בפגיעה כולל הנפגעים, הפוגעים, המשפחה ואנשי המקצוע. נלמד אודות התהליך המורכב של חשיפת הפגיעה המינית וכן נלמד על השלכותיה של הפגיעה בטווח הקצר והארוך. נדון בסוגיות הקשורות לטיפול בפגיעות מיניות מתוך פרספקטיבות התייחסותיות, התקשרותיות, מערכתיות, נרטיביות, קוגניטיביות, וגופניות.


הקורס מציע למטפל ידע חשוב ורלוונטי כדי שיוכל לזהות ולטפל בבני נוער שחוו פגיעות מיניות ובהוריהם.

תוצג התייחסות מתוך עמדה אינטגרטיבית ליצירת הברית הטיפולית על רקע הפגיעה, נדון בהתערבויות טיפוליות עם בני נוער והוריהם מנקודות מבט תיאורטיות שונות, נתייחס לתהליכי העברה והעברה נגדית בטיפול ולהתמודדות עם טראומטיזציה משנית. בנוסף נדון ב מקום המשמעותי של ההורה כגורם ממתן או מחזק את הטראומה המינית, לתהליכי העברה בין דורית, לחיזוק ההתקשרות עם הילד, ולעבודה על מוגנות.


תכני הקורס:

• השלכות קצרות וארוכות טווח של פגיעה מינית

• היבטים נוירוביולוגיים

• פגיעה בתוך המשפחה, מאפייני הפגיעה והדינמיקה המשפחתית

• פגיעה ברשת

• תסמונת ההסתגלות ושלב חשיפת הסוד

• טראומה מינית והתקשרות

• מוגנות ופגיעה חוזרת (רה-ויקטימיזציה)

• טיפול בטראומה מינית מתוך עמדה אינטגרטיבית המשלבת תפיסות דינמיות,

התייחסותיות, התקשרותיות, נרטיביות, מערכתיות, קוגנטיביותוגופניות.

• עבודה עם הורים


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2000 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ש"ח

bottom of page